OPCIÓ 1.

A Gyökércsakra ásványai, kristályai

By MOGYOROSISZILVA | 2021-09-13

A csakráinkat nagyon sokféle módon harmonizálhatjuk, ennek egyik módja lehet az, hogy az adott csakrának megfelelő ásványi köveket, kristályokat alkalmazunk. A kristálygyógyítás szoros kapcsolatban áll más holisztikus gyógymódokkal, például a színterápiával, mely arra épül, hogy a szivárvány egyes színei különböző fizikai, érzelmi és spirituális hatással vannak az emberre: a kristályoknak a különleges színükön alapuló kiválasztása…

Tovább...

A Laikák négy spirituális állata

By MOGYOROSISZILVA | 2021-04-29

A “Laika“-nak is nevezett sámánok évszázadokon át teljesen elzárkózott, rejtett életet éltek, hogy tudásukat átmentsék az inkvizíció és a történelem számos más elnyomó hatalma elől, amelyek a földjükön (és az egész világon) hódítottak, s csak az elmúlt néhány évtizedben váltak újra egyáltalán láthatóvá, hozzáférhetővé, nem kis mértékben azért, mert próféciáik szerint “az új világ sámánjai…

Tovább...

Csakrák (A 7 csakraszemélyiség)

By MOGYOROSISZILVA | 2021-03-08

Mik a csakrák? És hogyan tud nekünk segíteni ezeknek a központoknak az ismerete? – Csakráknak a gerincünk mentén kivetülő erőközpontjainkat nevezzük, amelyeket az energiacsatornákkal, a nádikkal együtt az asztráltest első rétegében, a pránamája-kósában tudunk elképzelni. A jóga hagyományában különféle színű és különféle sziromszámmal rendelkező lótuszvirágként írják le őket, amelyek, ha harmonikusan működnek felfelé, az ég…

Tovább...

Visszanyerés a természetből

By MOGYOROSISZILVA | 2021-02-11

Hogyan nyerjük vissza a lélekerőnket? A természethez és az elemekhez való kapcsolódás segíthet minket ebben. Az elemekkelvaló munka sok tanításban megjelenik, akár a jógában, ahol a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter elem egy-egy csakrához köthető, akár a Munay-ki szent és gyógyító Rítusaiban, vagy a bönben. A természeti világ szent voltának…

Tovább...

108 a misztikus egységszám

By MOGYOROSISZILVA | 2020-12-31

Tudtad? – A hinduk és a buddhisták által is használt imafüzér vagy málá 108 szemet tartalmaz. A málá egy segítő eszköz, amely a mantrák számlálására szolgál meditáció közben. Találkozhatsz vele a jógaórákon, vagy a csakrameditáció alatt, ahol minden csakra szintjén 108-szor zengetjük az ÓM mantrát.      A számtalan sok szám között akad egy kitüntetett az…

Tovább...

AHINSZÁ

By MOGYOROSISZILVA | 2020-12-31

Tudtad? – A jóga nem az ászanákkal (jógapózokkal) kezdődik. A tradícionális jógatanfolyamokon megismerkedhetsz a jóga 8 lépcsőjével, amelyek közül az első lépcső az öt jámát foglalja magába. Az első jáma az Ahinszá, a nem ártás. A jóga útján járóknak ajánlott egyfajta erkölcsi és etikai hozzáállás, amely tartalmaz tiltásokat és ajánlásokat is. Az első ilyen: ne árts!…

Tovább...

A gondolat erejének alkalmazási területei

By MOGYOROSISZILVA | 2020-12-31

Tudtad? – A gondolat a leghatalmasabb és egyben a legfinomabb erő az egész univerzumban. És minden gondolatodnak hatása van rád! Ezért nem mindegy, hogy milyen gondolataid vannak. A jóga tradicionális útja öt alapelvet határoz meg, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy képes legyél lecsendesíteni az elmédet és elsajátítsd a pozitív gondolkodást. 1. A GONDOLATOK ELŐSEGÍTIK A…

Tovább...

OPCIÓ 2.

beads-4962743_1920

108 a misztikus egységszám

 

A számtalan sok szám között akad egy kitüntetett az indiai hagyományban, amely időről-időre visszaköszön, a filozófia és gyakorlat terén. Mintha ez a szám a mindenség egyetemes arányszáma volna, de legalábbis az ember életében mérvadó mennyiségi egység. Ennek a nyugati világ által gyakorlatilag nem ismert számnak sok meglepő előfordulása az indiai szent hagyomány ismerete nélkül is elgondolkodtató. A 108 a mikro- mezo- és makrokozmosz közös rendszáma is, mindhármat ezer (vagy száznyolc?) szállal szövi át.

Tovább...

 

MIKROKOZMIKUS

A kisebbtől indulva elsőként vizsgáljuk az emberi szervezetet! A jóga szerint a test/tudat komplexum felépítésében perdöntő szerepet játszanak a csakrák, az energiavonalak sűrűsödési pontjai. A gerincoszlop egyre magasabb szintjein elhelyezkedő hét csakra közt a szívcsakra a legfontosabb, amelyből százegy csatorna indul ki. A csakrák és a csatornák összege 108, s a koronacsakrába vezető susumna-vezeték az önmegvalósítást elérő lélek tudatemelkedésének útja. A testben 108 marma, vagyis létfontosságú szerv, illetve a finomtestben ennyi érzékeny pont létezik. A tudat ezeken az érzékeny pontokon keresztül kerül összeköttetésbe a hús-vér testtel, s úgy tartják, ha 108 imát vagy mantrát elmond az ember, az valóságos védőpáncélként óvja egész szervezetét, annak minden gyönge, vagy érzékeny pontjával egyetemben.

Más források szerint a szívből kiindulóan 108 energiasugár ragyogja be az emberi szervezetet, amiken keresztül áramolnak a 108-szor elmondott mantrák.

A tantra misztikája szerint az ember naponta 21 600 lélegzetet vesz, 10 800-at nappal, ugyanennyit éjszaka. A nappali lélegzetek a Nap befolyása alatt állnak, az estéliek a Hold uralma alatt. Az embernek minden lélegzetvételével Istent kellene dicsőítenie, de mivel nem mondhat mind a 10 800 nappali lélegzetére egy-egy imát vagy mantrát, legalább századannyi (108) mantrát mondjon el. Ha meditációja során legalább száznyolcszor elismétli Isten neveit, elmélkedése százszoros termékenységű lesz.

 

A meditatív légzésről, a pránájámáról mondják, hogy amennyiben sikerül annyira nyugodt állapotba kerülni, hogy az ember naponta csak 108-szor (!) vegyen lélegzetet, akkor hamarosan megvilágosodik.

Az átlagos légzésszám percenként kb. 16.

 

Mások hozzáteszik, Siva 108 féle ászanát hagyományozott az emberekre, és ugyanennyi féle meditáció létezik.

S ha ennyi a meditáció, bizony az ember vágyainak, hazugságainak és tudatlanságainak a száma is száznyolc, éppúgy, mint a nagy lelkek jó tulajdonságainak száma.

Az érzések számát is 108-ra teszik, melyek közül 36 a múlttal, 36 a jelennel és 36 a jövővel kapcsolatos.

Fejlődése során az emberi lélek is 108 stádiumon megy keresztül.
Másutt az ember 54 jó és 54 rossz tulajdonságáról beszélnek, amit a mitikus tejóceán kiköpülése kapcsán is említenek. Az idők kezdetén a mindenség kincseit – köztük a halhatatlanság italát is – rejtő tejóceán, a tejút kiköpülésére a félistenek kénytelenek voltak szövetséget kötni a démonokkal, mert egyedül egyikük sem boldogult volna a heroikus feladattal. A kozmikus őskígyót tették meg kötélnek, amelybe fejtől a démonok, farkától a félistenek fogództak, s közösen sikerrel vitték véghez a feladatot. A történet szimbolikusan az ember jó és rossz tulajdonságainak (54 +54 = 108) szövetségét jelenti a lelki fejlődés, a szívbéli nektár elnyerése érdekében. Ez a mitikus magyarázat át is vezet a mezokozmoszba.

 

MEZOKOZMIKUS

Ha csupán a számokat elemezzük, a 108 a 9 és 12 szorzata, márpedig mindkettőt számos tradíció kitüntetett misztikus számnak tekinti. A 9 az emberi archetípust és a bolygókat – Nap, Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Szaturnusz, Ráhu és Kétu – is jelöli, továbbá a befejezettség száma, mert ezt követően a számjegyek ismétlődnek. az első három szám első, második és harmadik hatványának szorzata is 108 (1¹x 2² x 3³ = 1 x 4 x 27 =108).

Az indus matematikában a 108 úgynevezett örömteli szám (harsad), amely osztható saját számjegyeinek összegével.

A szabályos ötszög oldalai közti szög is 108°.

A Srí-jantra kitüntetett pontjai a marmák, amelyekben három vonal metszi egymást. A diagramon összesen 54 ilyen metszéspont van, s mindegyiknek van feminin és maszkulin jellege, azaz 54 x 2 = 108 pont határozza meg a Srí-jantrát – egyben az élőlények szervezetét is.
A szanszkrit ábécé 54 betűjének is létezik férfi és női oldala, amik összege szintén 108.

Emellett az indiai tradíció 108 táncmódot ismer, és az upanisadok, de az aszkéták avatási neveinek száma is ennyi.

A számmisztika egyik különös száma a 108 számjegyeinek összege, a 9, melynek szorzatai mindig önmagára redukálhatók.

9 x 1 = 9
9 x 2 = 18, 1 + 8 = 9
9 x 3 = 27, 2 + 7 = 9
9 x 4 = 36, 3 + 6 = 9
9 x 5 = 45, 4 +5 = 9
9 x 6 = 54, 5 + 4 = 9
9 x 7 = 63, 6 + 3 = 9
9 x 8 = 72, 7 +2 = 9
9 x 9 = 81, 8 + 1 = 9
9 x 10 = 90, 9 + 0 = 9
9 x 11 = 99, 9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9
9 x 12 = 108, 1 + 8 = 9

 

Természetrajzi érdekesség a szent Gangesz folyam kiterjedése, ugyanis a 2500 kilométer hosszú folyam 12 hosszúsági fokot (79-91°között) és 9 szélességi fokot (22-31°között) fog át, 12 x 9 pedig 108.

Az asztrológiában a Hold szimbolikus féme az ezüst, amelynek atomsúlya szintén 108.

 

 

 

 

 

 

MAKROKOZMIKUS 

Az asztrológiában a 12 ház és a 9 bolygó számának szorzata108. A hét bolygó és a Hold két fázisa – összesen 9 – és a zodiákus 12 jegyének szorzata is 108, ez az egész mindenség.

A számjegyek szimbolikus értelmezése is kozmikus távlatokat sejtet: az 1 az Igazság vagy Isten, a 0 a kiüresedés, vagy a lelki gyakorlatok beteljesülése, a 8 pedig a végtelenség vagy örökkévalóság.

Ugyanakkor a 108 nemcsak az asztrológiának gyakori száma, hanem a csillagászatban és kozmológiában is szereplő arányszám. Jó közelítéssel a legújabb mérések alapján is igaz az ősi megállapítás, miszerint a Nap átmérője 108-szorosa a Föld átmérőjének, s a föld távolsága a Naptól a napátmérő 108-szorosa. Ami még meglepőbb, a Föld-Hold távolság is 108-szorsa a Hold átmérőjének.

 

A csillagászati adatokban is tükröződő törvényszerűséget a természeti jelenségek misztikus értelmezése tovább fűzi.

A Nap a teljes éves pályáját (360°) a 12 állatövi jegyen (rási) keresztül haladva teszi meg, amelyek a napisten 12 aspektusának uralma alatt állnak. az egyes állatövi jegyeket (30°) 9 szakaszra (navamsa) osztják, – ezek egyenként 3°20′ méretűek – s 12 x 9 = 108. A navamsa utal az egyén eredendő tulajdonságaira, hivatására, szerencséjére és házastársára.
A Hold közelítően 27 nap alatt halad át a teljes zodiákuson (360°), 27 holdházat (naksatra) alkotva. Egy naksatra 13°20′ terjedelmű. A holdházak négy negyedre oszlanak – ezek egyenként szintén 3°20′ méretűek – s 27 x 4 = 108.
Ezek a negyedek engednek következtetni a pályafutás, a megélhetés, a család és a lelkiség távlataira. Mind a 108 holdnegyednek saját rezgése van, amely aktiváló energiaként hat.

A 3°20′ kitüntetett arány, hiszen a Nap és a Hold mozgása is 108 ilyen 3°20′-es egységeken halad keresztül. A Hold az elme, a gondolat és ihletettség, a Nap pedig az öntudat és a lelki azonosság ura, vagyis az ember lelke és elméje is egy száznyolcas ritmusban sorakozik föl. A 108 igazgatja, rendszerezi mindkettőt. A Nap és a Hold a férfias és a nőies jellegek, minőségek szimbóluma is, a 108-as arányszám tehát a kettő találkozását, vagyis a világ teremtését jelzi. Ekkor válik misztikusan is értelmezhetővé a Nap-Föld és Hold-Föld távolság egyöntetűen 108-as aránya. Jóllehet a Nap és a Hold eltérő méretűek, távolságuk különbözősége miatt a Földről nézve mégis egyforma nagyságúnak tűnnek, s ugyanakkora, 3°20′-es osztásokon haladnak keresztül 108 lépésben. Vagyis a férfias Szellem (Purusa) és a nőies anyatermészet (Prakrti) egyaránt a 108 harmonikus rezgésében teremti meg és tartja fenn a földi életet. Lineáris időben gondolkodva a Szellem (Purusa) volt előbb, amiből az anyatermészet (Prakrti) származik, vagy egyszerűbben Isten teremtette a világot. Nem-lineáris alapon fogalmazva lét és nemlét, a valami és a semmi metszéspontja a teremtés momentuma, ami a 108-as arány kozmikus vibrációjának befolyása alatt áll.
Ha pedig a 108-as rezgésharmónia a földi lét eredete, akkor a magasabb tudatszint megnyílásénak is ez az arány a kulcsa, ami befolyásolja, vagy meghaladhatóvá teszi a földi létet. Ezért játszik olyan fontos kultikus szerepet a száznyolc – például az imafüzérek gyöngyszemeinek is ennyi a száma. A 108-as arányszám harmonizálja a fizikai testet, a mentális alkatot, egyensúlyt teremt a férfi-női jellegek között, és a megvilágosodott bölcsek transzcendens tisztánlátásának is ez a záloga. S ez átvezet a 108 liturgikus elemzéséhez.

 

VALLÁSOS

Egyes guruk véleménye szerint 108 út vezet Istenhez, s a hinduizmusban 108 istenségről beszélnek, akik mindegyikének 108 neve ismeretes. A Visnu-hitnek 108 fő zarándokhelye létezik, 108 templomot különösen szentként tisztelnek, Krsna legodaadóbb hívei, a pásztorlánykák is 108-an vannak.
Az iszlámban a 108-as szám Isten jele, a dzsainistáknál a szentek öt rendjénak erényeit összegezve kapunk 108-at (12+8+36+25+27), a szikhek gyapjúzsinórra kötnek 108 bogot, azon számlálják imáikat, míg a buddhista hagyományban olykor 108 apró Buddhát faragnak például egy dió héjára, az újév köszöntéseként 108-szor kongatják meg a harangot, s a 108 hiba elkerülése végett a 108 erényt gyakorolják. Kínában a 108-as imafüzéreket három vezérgyöngy osztja 36-36 gyöngyből álló szegmensekre, s a kínai asztrológia 108 szent csillagot ismer. A kereszténységben a rózsafüzér 54 szemből áll, ami a 108 fele, de más hagyományokban is ismeretesek a 108-as imafüzérek feles, harmados, negyedes, vagy tizenkettedes osztásai. A számszerűségen túl a legfontosabb a meditáció minősége, az elmondott imák vagy mantrák őszintesége, figyelmes odaadó és érzelemgazdag volta.

 

Az évezredes adatokat meglepő pontossággal támasztják alá a mai kutatások. A Nap-Föld közepes távolsága (az elliptikus pálya középarányosa) 149 597 870,691 kilométer, az általánosan elfogadott napátmérő pedig 1 392 000 kilométer, a kettő hányadosa pedig 107, 47. A hold átmérője 3474,8 km, közepes távolsága pedig 384400 km, hányadosuk pedig 110,62. Az elfogadott Napátmérő 1 392 000 km és az átlagos földátmérő (a lapultság miatt más az egyenlítő mentén és a sarkokon keresztül mért átmérő) 12742,02 km, hányadosuk pedig 109, 25

 

Forrás: Srí Achyuta Das Parampara, Orissa: Freedom Cale www.shrifreedom.com: Swami Jnaneshvara Bharati

 

A GONDOLAT EREJÉNEK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

1. A GONDOLATOK ELŐSEGÍTIK A RAGYOGÓ EGÉSZSÉGET
A test belső összeköttetésben áll az elmével, sőt még inkább a test az elme leképezése; ez a durva, látható formája a finom, láthatatlan elmének. Ha a fogban, torokban, vagy a fülben fájdalom jelentkezik, ez azonnal hatással van az elmére, mely ettől megszűnik helyesen gondolkodni, és nyugtalanná, izgatottá, zavarttá válik.

Ha az elmében búskomorság van, a test sem képes helyesen működni. A testet kínzó fájdalmakat másodlagos betegségeknek, Vjádhinak hívják, mig a Vászanákat, a vágyakat, amelyek az elmét kínozzák, mentális, vagy elsődleges betegségnek, Ádhinak nevezik.

Tovább...

A mentális egészség fontosabb, mint a fizikai. Ha az elme egészséges, a test szükségszerűen egészségessé válik. Ha elméd tiszta, ha a gondolataid tiszták, szabad leszel, és mentes minden elsődleges és másodlagos betegségtől.

"Mens sana in corpore sano - ép testben ép lélek."

2. A GONDOLATOK FEJLESZTIK A SZEMÉLYISÉGET
A magasztos gondolat emelkedetté teszi az elmét, és kitágítja a szívet. Az alantas gondolat nyugtalanítja az elmét, és beteges, sötét érzéseket kelt.
Akinek a legcsekélyebb uralma van gondolatai és beszéde felett, annak arca nyugodt, derűs, szép és vonzó lesz, hangja kellemes, szemei csillogóak és fénylők.

3.A GONDOLATOK KIHATÁSSAL VANNAK A TESTRE
Minden gondolat, érzés vagy szó erőteljes rezgéseket kelt a fizikai test minden sejtjében, és ott mély nyomot hagy.
Ha ismered a módját annak, hogyan ébressz ellentétes gondolatokat, akkor boldog és harmonikus életet élhetsz, békében és erőd teljében. A szeretet gondolata azonnal semlegesíti a gyűlölet gondolatát. A bátorság gondolata azonnali erőteljes ellenszere lesz a félelem gondolatának.

4. A GONDOLAT HATALMA MEGVÁLTOZTATJA A SORSOT
Az ember elvet egy gondolatot, és learat egy cselekedetet. Elvet egy cselekedetet, és learat egy szokást. Elvet egy szokást, és learat egy jellemet. Elvet egy jellemet, és learat egy sorsot.
Az ember saját sorsát gondolkodásával és cselekedeteivel hozta létre. Ám meg is változtathatja sorsát. Ő saját sorsának kovácsa. E felől nincs kétség. Helyes gondolkodással és kemény erőfeszítéssel ura lehet saját sorsának.

Néhány tudatlan ember azt mondja: "A karma mindent meghatároz. A karma a sors. Ha a karmám által úgyis meg van írva, hogy ilyen vagy olyan legyek, akkor miért törekedjek? Ez az én sorsom."
Ez fatalizmus. Tehetetlenséget, tespedést, boldogtalanságot hoz. Ez a karma törvényének tökéletes félreértése. Ez egy hamis érvelés. Egy értelmes ember természetesen nem tesz fel ilyen kérdést. Te alakítottad a sorsodat a gondolataiddal és cselekedeteiddel.

Szabad akarattal rendelkezel a jelen választásaidat illetően. A cselekvést illetően Szvatantratva (abszolút önállóság) a részed. Egy gazfickó nem marad örökké gazfickó. Tedd őt szentek társaságába. Nem kell hozzá sok idő, és megváltozik. Másképpen fog gondolkodni, cselekedni, és megváltoztatja a sorsát. Jellemében szentté válik.

A rabló Ratnakar Bölcs Valmikivé változott. Jagai és Madai is megváltoztak, pedig a legnagyobb gazfickók voltak. Belőled is lehet Jógi, vagy Dzsnyáni (bölcs). Te kovácsolhatod a saját sorsodat. Tetszésed szerint bármilyen módon alakíthatod a saját karmádat. Használd a Gondolat Hatalmát.

Gondolkozz helyesen, gondolkozz nemesen. Csak gondolkoznod és cselekedned kell. Helyes gondolkodással, helyes vágyakkal, helyes cselekvéssel Bölccsé válhatsz, milliomossá. Helyes gondolatok, helyes cselekedetek, helyes karma által elérheted Indrát (az Istenek vezére), vagy Bráhmát (a Teremtő). Az ember nem egy tehetetlen lény.
Szabad akarata van.

5.A GONDOLATOK OKOZZÁK A TESTI RENDELLENESSÉGEKET
A gondolkodásban beálló minden változás rezgést kelt a szellemi testben, és amikor ez a rezgés áttevődik a fizikai testbe, az agy idegsejtjeinek aktivitását eredményezi. Ez az aktivitás elektromos és kémiai változásokat hoz létre az idegsejtekben. A gondolati tevékenység az, ami létrehozza ezeket a változásokat.
Az erőteljes szenvedély, gyűlölet, hosszan tartó keserű féltékenység, emésztő idegesség, heves vérmérséklet károsítja a test sejtjeit, s a szív, a máj, a vese, a lép és a gyomor megbetegedését idézi elő.

Ez az a pont, ahol óvatosan meg kell jegyezni, hogy a test minden sejtje sorvad vagy fejlődik, az elmébe belépő minden gondolattól az élet vagy a halál késztetését kapja, s annak az elképzelésnek az irányába fejlődik tovább, amire a legtöbbet gondoltál.
Ha az elme sokat foglalkozik egy adott gondolattal, és azon hosszasan elmereng, ennek megfelelő rezgés alakul ki ; és minél többször jön létre ez a vibráció, annál inkább hajlamossá válik arra, hogy ismételje önmagát, hogy szokássá váljon, és automatikus legyen. A test az elmét utánozza, és követi annak változásait.
Ha a gondolataidat összpontosítod, a szemed fókuszálttá válik.

6.A GONDOLAT HATALMA TEREMTI MEG A KÖRNYEZETET
Gyakran mondják, hogy az ember ki van téve a környezeti tényezőknek. Ez nem igaz. Nem hihetjük el, mert a valóság mindig az ellenkezőjét bizonyítja. Nagyon sok nagyszerű ember született szegénységben és nehéz körülmények között.
Sokan, akik nyomornegyedben születtek, rossz körülmények között, a világ fontos pozícióira küzdötték fel magukat. Hírnevet szereztek, és kimagasló tehetséget mutattak, mint politikus, író vagy költő. A világ ragyogó géniuszaivá és lángelméivé váltak. Mivel magyarázod ezt?

Srí T. Muthuswamy Aiyar, aki Indiában elsőként volt a Legfelsőbb Bíróság Elnöke, Madraszban, teljes szegénységben született. Éjszaka a városi lámpák fénye alatt tanult. Nem volt elegendő élelme. Rongyokban járt. Keményen küzdött, és sokra vitte. Vasakaratával és kemény elhatározásával kiemelkedett a környezetéből.
Nyugaton cipészek és halászok gyermekei emelkedtek nagyon magas pozíciókba. A kisfiúk, akik az utcán cipőt tisztítottak, akik a bárokban sört árultak, és akik a szállodákban konyhán dolgoztak, híres költőkké vagy tehetséges újságírókká váltak.

Johnson nagyon nehéz körülmények között élt. Goldsmith évi 40 font keresetből emelkedett gazdaggá. Sir Walter Scott nagyon szegény volt. Nem volt hol laknia. James Ramsay Macdonald élete említésre méltó. Ő a Purushartha (törekvés) embere volt. Szegénységből emelkedett a hatalomra - a szántóföldtől Nagy-Britannia miniszterelnöki posztjára. Első munkája levelek címzése volt, heti 10 shillingért.
Túl szegény volt, hogy teát vegyen, ezért helyette vizet ivott. Főétkezése hónapokig minden nap egy 3 penny-s marhasült pudingból állt. Kisgyerekeket tanított. Nagy érdeklődést mutatott a politika és a tudományok iránt. Újságíró volt. A helyes törekvésen (Purushartha) keresztül fokozatosan emelkedett fel a miniszterelnöki pozícióig.

Srí Sankaracharya, az Ádvájta (kettősség nélküli) filozófia kifejtője, e spirituális óriás, ragyogó zseni, szegénységben született, hátrányos helyzetben és rossz körülmények között. Ezeregy ilyen példa van. Teljesen nyilvánvaló, hogy a hátrányos körülmények nem tudják kioltani a leendő zsenik nagyságát és kiválóságát, akik szorgalommal, türelemmel, kitartással, hűséggel, tisztességgel, becsületességgel, a cél iránti elkötelezettséggel, vasakarattal és erős elhatározással képesek kiemelkedni környezetükből.

Minden ember a Számszkáráival (előző életek benyomásai) születik. Az elme nem egy tabula rasa, vagy egy üres papírlap. Tartalmazza az előző életek gondolatainak lenyomatát és cselekedeteit. A Számszkárák lappangó lehetőségek. A jó Számszkárák értékes kincsei az embernek. Még ha kedvezőtlen környezetbe kerül is, ezek a Számszkárák védelmet nyújtanak a kívülről érkező, nem kívánatos, ellenséges erők ellen. Segítik őt növekedésében és a fejlődésében.

Egyetlen egy lehetőséget se hagyj ki. Minden lehetőséget használj ki. Minden lehetőség arra van, hogy a felemelkedésedet és a fejlődésedet szolgálja. Ha egy beteg embert látsz, aki tehetetlenül fekszik az út szélén, akkor a hátadon, vagy a kocsidban vidd el a legközelebbi kórházba. Ápold őt. Adj neki meleg tejet, teát vagy kávét. Mosd meg lábait Isteni Bhávával (tudatosság).
Érezd meg benne a mindent betöltő, mindent átható, mindenütt jelenlévő, mindenkiben lakozó Istent. Lásd meg az Istenséget szemének fényében, sírásában, lélegzésében, szívverésében és tüdejének mozgásában.

Isten ezt a lehetőséget azért kínálja fel neked, hogy fejleszd a könyörületesség és szeretet képességét magadban, hogy megtisztítsd a szívedet, és megszüntesd a Ghrinát (ellenszenv), a gyűlöletet és a féltékenységet. Néha, amikor túl félénk vagy, Isten olyan kényszerítő körülményeket teremt, amelyben életed kockáztatásával kell tanúbizonyságot tenned bátorságodról és lélekjelenlétedről. A világnak ezen nagyságai, akik megpróbálták leküzdeni a rossz körülményeket, és túlnőni rajtuk, minden lehetőséget a legjobban használtak ki. Isten a lehetőségek felkínálásával alakítja az emberek elméjét.

 

 

Emlékezz arra, hogy a gyengeségedben benne rejlik az erő, hiszen mindig készen állsz arra, hogy megvédd magad. A szegénységnek megvan a maga értéke. Szegénységben az ember alázatot, erőt, tűrőképességet fejleszt ki, míg a gazdagság lustaságot, büszkeséget, gyengeséget, tehetetlenséget és mindenfajta rossz szokást eredményez.

Ne elégedetlenkedj tehát a rossz körülményeid miatt. Teremtsd meg a saját szellemi világodat és környezetedet. Aki a kedvezőtlen körülmények közepette is megpróbál fejlődni vagy lélekben gyarapodni, abból igazán erős ember válik. Semmi sem rendítheti meg. Szívóssá, kitartóvá válik. Erős idegzetűvé válik.

Az ember természetesen nem a környezete vagy a körülményei teremtménye. Uralni és alakítani tudja őket tehetségével, jellemével, gondolataival, helyes cselekvéssel és helyes törekvéssel (Purushartha). A Tivra (nagyfokú) Purushartha képes megváltoztatni a sorsot. Ez az oka annak, hogy Vaszistha és Bhishma a sors fölé helyezte a Purusharthát. Ezért hát kedves testvéreim! Törekedjetek! Győzzétek le a természetet, és örvendezzetek az örökkévaló Szatcsidananda Átmanban.

7.A GONDOLATOK FORMÁLJÁK A FIZIKAI TESTET
A test a szervekkel együtt nem más, mint gondolat. Az elme a testről elmélkedvén magává a testté válik, s aztán belegabalyodva szenved általa.
A fizikai test a látható öntőforma, amelyet az elme hoz létre saját élvezetére, és energiájának kiáramlására, hogy így szerezzen sokszínű tapasztalatot a világról, a tudás öt útján vagy csatornáján, az öt Dzsnyáná-Indriján (a tudás vagy érzékelés öt szervén) keresztül. A test valójában gondolataink, kedélyállapotunk, meggyőződéseink és érzelmeink tárgyi formája, mely így puszta szemmel láthatóvá vált.

Minden testnek az elmében van a székhelye. Létezhet-e kert víz nélkül?
Valójában az elme az, amely minden ügyletet lebonyolít, és ő a testek ura. Ha a fizikai test felbomlana, az elme, tetszése szerint nagyon gyorsan újabb testeket öltene magára. Ha az elme lebénulna, akkor a test önmagában nem tudná kifejezni a bennünk lévő intelligenciát.

Az emberek többségénél a gondolatokat nagy mértékben a test uralja. Elméjük csiszolatlan, és főként az Annamájá Kósában (táplálék réteg) élnek.
Fejleszd a Vidzsjnamájá Kósát (bölcsesség réteg) és a Vidzsjnamájá Kósán (Buddhi-értelem) keresztül tartsd ellenőrzés alatt a Manomájá Kósát (mentális - érzelmi réteg).

Minden rossznak gyökere az a téves felfogás, hogy te a test vagy. A helytelen gondolkodás következtében, a testtel azonosítod magad. A Déhadhjásza (testhez való kötődés) felébred benned. A testhez vagy kötve. Ez az Abhimána (az egóhoz való kötődés). Ezt követően a Mamata (az enyém érzése) is felébred. A feleségeddel, gyerekeiddel, házaddal, stb. azonosítod magad. Ez a fajta azonosulás vagy kötődés szolgaságot, szomorúságot és fájdalmat eredményez.

 

Forrás: Szvámi Sivananda: A gondolat hatalma

 

beads-4962743_1920
beads-4962743_1920

AHINSZÁ – NEM ÁRTÁS
Az ember újjászületésének és istenivé válásának folyamatában első lépés az állati természetünktől való megválás. Az állatokra a legjellemzőbb a kegyetlenség. Ezért írták elő a bölcsek az ahinszát (nem ártást). Ez a leghatékonyabb módszer az emberben munkálkodó állati, kegyetlen pasu-szvabháva (állati természet) ellensúlyozására és tökéletes megsemmisítésére.

Az ahinszá gyakorlása fejleszti a szeretet képességét. Az ahinszá az igazság vagy szeretet másik neve. Az ahinszá egyetemes szeretet - tiszta szeretet, az isteni préma. Ahol szeretet van, ott az ahinszá is jelen van. Ahol az ahinszá jelen van, ott a szeretet és az önzetlen szolgálat is megtalálható. Ezek mind együtt járnak.

Tovább...

A szentek és próféták egyetlen közös üzenete minden időben, minden körülmények között a szeretet, az ahinszá és az önzetlen szolgálat. Az ahinszá a legnemesebb és legnagyszerűbb tulajdonság, mely a tökéletességre jutott lélek mindennapi életében és tevékenységében megnyilvánul. Az ahinszá az egyetlen eszköze nemcsak az üdvösség elérésének, hanem a folyamatos béke és boldogság megtapasztalásának is. Az ember azáltal nyeri el a békét, hogy egyetlen élőlényt sem bánt.

Egyetlen vallás létezik: a szeretet, a béke vallása. Egyetlen üzenet van: az ahinszá üzenete. Az ahinszá az ember mindenekfelett való kötelessége. Az ahinszá, vagyis az attól való tartózkodás, hogy bármely élőlénynek fájdalmat okozzunk, az indiai erkölcs hangsúlyos, megkülönböztetett tulajdonsága. Az ahinszá vagy erőszakmentesség tanítása központi helyet foglal el az indiai kultúrában, történelmének legkorábbi szakaszától kezdve. Az ahinszá hatalmas spirituális erő.

AZ AHINSZÁ JELENTÉSE
Az ahinszá vagy nem ártás természetesen magában foglalja az öles tilalmát. De a nem ártás nem csupán azt jelenti, hogy valaki nem öl. Az ahinszá vagy nem ártás teljes mértékű tartózkodást jelent mindentől, ami más élőlénynek fájdalmat vagy rosszat okoz, akár gondolatban, akár szóban vagy tettben. A nem ártáshoz ártatlan elmére, szájra és kézre van szükség.
Az ahinszá nem csupán passzív nem ártás, hanem határozott, kozmikus szeretet. Szellemi beállítottságunk fejlődése ez, amelynek során a gyűlöletet felváltja a szeretet. Az ahinszá őszinte áldozat. Az ahinszá megbocsátás. Az ahinszá nem más, mint sakti. Az ahinszá igazi erő.

AZ AHINSZÁ KIFINOMULT FORMÁI
Csak az egyszeri ember gondolja, hogy az ahinszá azt jelenti: semmilyen élőlényt nem szabad testileg bántalmazni. Hiszen ez csupán az ahinszá durva szintű megnyilvánulása. Az ahinszá fogadalmát az is megszegi, aki megvetést mutat a másik ember iránt, aki bárkivel szemben oktalanul ellenszenvet vagy előítéletet érez, aki másra rosszallóan tekint, aki más embert gyűlöl, aki mást kihasznál, aki másokról rosszat mond, aki rágalmaz vagy becsmérel másokat, akinek gyűlölködő gondolatai vannak, aki hazudik, vagy aki más embert bármely egyéb módon bántalmaz.

Minden durva, nyers beszéd hinszá. Durva szavakkal szólni koldusokhoz, szolgákhoz, beosztottakhoz: hinszá. Mások érzéseinek megsértése a viselkedésünkkel, az arckifejezésünkkel, a hanghordozásunkkal vagy rosszindulatú szavakkal, szintén hinszá. A lenéző hozzáállás vagy a másik emberrel szembeni szándékos udvariatlanság mások jelenlétében nem más, mint öncélú hinszá. Mások durva viselkedésének jóváhagyása közvetett hinszá. Ha nem segítünk mások fájdalmának megszüntetésében, vagy ha nem fordulunk figyelemmel a rászoruló felé, az szintén egyfajta hinszá. Ez a mulasztás bűne. Szigorúan tartózkodj a durvaság minden formájától, legyen az közvetlen vagy közvetett, pozitív vagy negatív, azonnali vagy késleltetett! Gyakorold az ahinszát annak legtisztább formájában, és válj istenivé!                                                                          Az ahinszá és az isteniség egy és ugyanaz.

AHINSZÁ, AZ ERŐSEK TULAJDONSÁGA
Ha az ahinszát gyakorolod, el kell viselned a sértegetést, rendre utasítást, kritizálást és támadást is. Soha ne gondolj bosszúra, ne akarj másnak ártani, még rendkívüli kihívás esetén sem! Ne táplálj rosszindulatú gondolatokat senkivel szemben! Ne átkozódj! Ne táplálj haragot! Akár életedet is örömmel fel kell tudnod áldozni az Igazság érdekében. A Végső Igazság csak az ahinszán keresztül érhető el.
Az ahinszá a bátorság csúcsa. Az ahinszá nem valósítható meg félelemmentesség nélkül. Az erőszakmentességet gyenge emberek nem gyakorolhatják. Az ahinszá nem való olyasvalakinek, aki szörnyen fél a haláltól, és akiben nincs kitartás és ellenálló erő. Az ahinszá pajzs, de nem a puhányok, hanem az erősek pajzsa. Az ahinszá az erősek viselkedésére jellemző,az erősek fegyvere. Ha valaki megüt egy bottal, nem szabad a szívedben bosszúval vagy rosszindulattal gondolnod a támadódra. Az ahinszá a megbocsátás tökéletesítése.

Emlékezzünk a múlt nagy bölcseinek cselekedeteire!

Dzsajadéva, a Gíta Góvinda szerzője nagy és drága ajándékokat adott ellenségeinek, akik levágták a kezét, és akik őszinte imádságának köszönhetően elérték a muktit (megszabadulás, felszabadulás).
Így szólt: "Ó, Uram! Te muktiban részesítetted ellenségeidet, Rávanát és Kanszát. Miért ne adhatnál muktit most az én ellenségeimnek is?" Egy szent vagy bölcs ember szíve nemes és nagylelkű.

Pavahári Bábá saját kezűleg vitte az edényekkel teli zsákot a rabló után, és így szólt hozzá:" Ó, tolvaj Nárájana! Nem tudtam, hogy látogatásoddal megtisztelted hajlékomat. Kérlek, fogadd el ezeket a dolgokat. " A tolvaj igencsak megdöbbent. Abban a szent pillanatban felhagyott gonosz szokásaival, és Pavahári Bábá tanítványa lett.
A Dzsajadévához és Pavahári Bábához hasonló szentek nemes cselekedeteire emlékezve neked is az ő elveiket és eszményeiket kell követned.

AZ AHINSZÁ FOKOZATOSAN GYAKORLÁSA
Ha a bosszú és a gyűlölet gondolatai ébrednek elmédben, próbáld meg uralni először a fizikai tested és a beszéded. Ne ejts ki gonosz és durva szavakat! Ne beszélj elítélően! Ne próbálj másoknak ártani! Ha ezt néhány hónapnyi gyakorlás után sikeresen meg tudod tenni, a bosszú gondolatai, amelyek így a külvilágban nem képesek megnyilvánulni, önmaguktól elhalnak. Kezdetben nagyon nehéz az ilyen gondolatokat uralni anélkül, hogy először meg ne próbálnánk a testünk és a beszédünk felett uralmat szerezni.

Először uralkodj a fizikai testeden!

Ha valaki megver, ne szólj egy szót sem! Fojtsd vissza az érzéseidet! Kövesd Jézus Krisztust és hegyi beszédének tanításait! Jézus azt mondta: "Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is!" Ez kezdetben nagyon nehéz. A bosszú régi szanszkárái - "szemet szemért, fogat fogért", "kölcsönkenyér visszajár" - mind a megtorlásra ösztönöznek. De neked nyugodtan kell várnod. Elmélkedj és meditálj! Végezz vicsárát, vagyis kutasd az Önvaló természetét! Ekkor elméd elcsendesül. Ellenséged, aki eddig nagyon dühös volt rád, szintén lecsillapodik, mivel nem ütközik ellenállásba. Ugyanakkor meglepődik és megrémül, mert te bölcsként állsz előtte. Lassacskán hatalmas erőre teszel szert. Ez lebegjen a szemed előtt! Próbáld magadévá tenni ezt az eszményt, de először csak óvatos lépésekkel. Alkoss világos képet az ahinszáról és annak mérhetetlen előnyeiről!

A tested felett szerzett uralom után tanuld meg uralni a beszédedet is!

Tégy szilárd elhatározást: "Mától nem használok durva szavakat senkivel szemben." Fogadalmadat százszor meg fogod szegni, de mit számít? Lassan erőre teszel szert. Beszédre ösztönző késztetéseidet tartsd ellenőrzésed alatt! Végezz maunát! Gyakorold a ksamát, vagyis a megbocsátást! Mond magadban: "Az ő lelke gyermeki. Tudatlan, és ezért tette, amit tett. Ez alkalommal szeretnék megbocsátani neki. Mit nyerek azzal, ha én is durván viselkedek vele szemben? Hibázni emberi dolog, megbocsátani isteni erény." Lassan szüntesd meg az abhimána (büszkeség) érzését! Az abhimána az ember szenvedésének gyökere.

Végül következzenek a gondolataid!

Tartsd féken rosszindulatú gondolataidat! Soha ne is gondolj arra, hogy bárkit megbántasz! Egyetlen Önvaló lakozik mindenkiben. Minden teremtmény az egyetlen Isten megnyilvánulása. Ha mást bántasz, azzal Önmagadat bántod. Ha mást szolgálsz, Önmagadat szolgálod. Szeress mindenkit! Ne gyűlölj senkit! Ne sért meg senkit! Ne árts senkinek, se gondolattal, se szóval, se cselekedettel! Próbáld minden teremtményben Önmagadat látni! Ez előmozdítja az ahinszát.

AZ AHINSZÁ GYAKORLÁSÁNAK JÓTÉTEMÉNYEI
Ha megszilárdultál az ahinszában, szert tettél minden erényre. Az ahinszá a sarokpont; minden erény az ahinszá körül forog. Ahogy minden lábnyom beilleszthető az elefánt lábnyomába, hasonlóképpen minden vallás és erkölcsi szabály az ahinszá szent fogadalmának részévé válik.
Az ahinszá a lélek ereje. A gyűlölet elpárolog a szeretet jelenlétében. Nincs nagyobb hatalom az ahinszánál. Az ahinszá gyakorlása jelentős mértékben fejleszti az akaraterőt, és megszabadít a félelemtől. Aki igaz hittel gyakorolja az ahinszát, az megmozdithatja az egész világot, megszelidítheti a vadállatokat, megnyerheti mindenki szívét, és legyőzheteti ellenségeit. Megtehet és visszájára fordíthat dolgokat. Az ahinszá ereje ezerszer csodálatosabb és kifinomultabb, mint az elektromosságé vagy a mágnesességé.

Az ahinszá törvénye ugyanolyan egzakt és pontos, mint a gravitáció vagy a kohézió törvénye. Alkalmazásának minden intelligens módozatát tudományos alapossággal kell körüljárnod. Ha képes vagy lelkiismeretesen és pontosan használni, csodákat művelhetsz. Képes leszel parancsolni az elemeknek és a természetnek is.

AZ AHINSZÁ EREJE
Az ahinszá ereje nagyobb még az értelem erejénél is. Az értelmet fejleszteni könnyű, a szívet fejleszteni viszont annál nehezebb.

Az ahinszá gyakorlása csodálatos módon fejleszti a szívet.

Aki az ahinszát gyakorolja, hatalmas akaraterőre tesz szert. Jelenlétében megszűnik minden ellenségeskedés - kobra és béka, tehén és tigris, mongúz és kígyó, macska és patkány, farkas és bárány mind meghitt barátságban él együtt. Jelenlétében megszűnik minden viszály. A "megszűnik minden viszály" kifejezés azt jelenti, hogy az összes élőlény - emberek, állatok, madarak és mérges teremtmények - mind félelem nélkül közelítenek a gyakorlóhoz, és nem bántják őt. Jelenlétében ellenséges természetük semmivé lesz. A patkány és a macska, a kígyó és a mongúz, illetve más olyan teremtmények, melyek természetüknél fogva egymás ellenségei, az ahinszában megszilárdult jógi jelenlétében felhagynak egymás iránti ellenségeskedésükkel. Az oroszlánok és a tigrisek soha nem bántanák őt. Egy ilyen jógi képes parancsolni az oroszlánnak és a tigrisnek, és ők engedelmeskednek neki. Ez a bhúta sziddhi, mely az ahinszá gyakorlásával érhető el.
Az ahinszá gyakorlása végső fokon az egység, az élet egységének felismerésében, illetve az advaita bölcsességéből fakadó tudatosságban éri el tetőpontját.

 

Forrás: Szvámi Sivananda

 

OPCIÓ 3.

santosha_segitoter-mandala_Érintés_a_benned_élő_istennek

Tudástár:

Gondolatok, lélekemelő írások, feltöltődés a szellemnek...

BEA_6931 icon 2

AHINSZÁ – Nem Ártás

BEA_6931 icon

108 a misztikus szám

A gondolatok erejének alkalmazási területei

1. A GONDOLATOK ELŐSEGÍTIK A RAGYOGÓ EGÉSZSÉGET
A test belső összeköttetésben áll az elmével, sőt még inkább a test az elme leképezése; ez a durva, látható formája a finom, láthatatlan elmének. Ha a fogban, torokban, vagy a fülben fájdalom jelentkezik, ez azonnal hatással van az elmére, mely ettől megszűnik helyesen gondolkodni, és nyugtalanná, izgatottá, zavarttá válik.

Ahinszá – Nem ártás

Az ember újjászületésének és istenivé válásának folyamatában első lépés az állati természetünktől való megválás. Az állatokra a legjellemzőbb a kegyetlenség. Ezért írták elő a bölcsek az ahinszát (nem ártást). Ez a leghatékonyabb módszer az emberben munkálkodó állati, kegyetlen pasu-szvabháva (állati természet) ellensúlyozására és tökéletes megsemmisítésére.
Az ahinszá gyakorlása fejleszti a szeretet képességét. Az ahinszá az igazság vagy szeretet másik neve. Az ahinszá egyetemes szeretet - tiszta szeretet, az isteni préma. Ahol szeretet van, ott az ahinszá is jelen van. Ahol az ahinszá jelen van, ott a szeretet és az önzetlen szolgálat is megtalálható. Ezek mind együtt járnak.

108 a misztikus egységszám

A számtalan sok szám között akad egy kitüntetett az indiai hagyományban, amely időről-időre visszaköszön, a filozófia és gyakorlat terén. Mintha ez a szám a mindenség egyetemes arányszáma volna, de legalábbis az ember életében mérvadó mennyiségi egység. Ennek a nyugati világ által gyakorlatilag nem ismert számnak sok meglepő előfordulása az indiai szent hagyomány ismerete nélkül is elgondolkodtató. A 108 a mikro- mezo- és makrokozmosz közös rendszáma is, mindhármat ezer (vagy száznyolc?) szállal szövi át.