Csakrák (A 7 csakraszemélyiség)

Mik a csakrák? És hogyan tud nekünk segíteni ezeknek a központoknak az ismerete?

Csakráknak a gerincünk mentén kivetülő erőközpontjainkat nevezzük, amelyeket az energiacsatornákkal, a nádikkal együtt az asztráltest első rétegében, a pránamája-kósában tudunk elképzelni. A jóga hagyományában különféle színű és különféle sziromszámmal rendelkező lótuszvirágként írják le őket, amelyek, ha harmonikusan működnek felfelé, az ég felé nyílnak.
Csakrarendszerünk megismerése, a csakráinkkal való foglalkozás elősegíti önmagunk jobb megismerését és az önfejlesztést.

A HÉT CSAKRASZEMÉLYISÉG

A hét főcsakra többek között pszichológiai alaptípusokat is jelképez. Emberi fejlődésünknek az a célja, hogy harmóniában legyenek az erőközpontjaink, eljussunk arra a pontra, amelyet a csakrák kölcsönösen átjárnak, ahol egybeolvadnak. Ezt az ideális állapotot csak kevés ember éri el. Akik közelítenek ehhez az állapothoz, szenteknek vagy megvilágosodottaknak nevezzük, pedig tulajdonképpen csak egy kicsit járnak mások előtt, úgy is mondhatnánk, hogy valamit korábban kezdtek.

A legtöbb embernél az egyik csakra dominál a másik felett. Ez az uralkodás lehet nagy vagy nagyon erős, és ez a csakra bizonyos pszichológiai alaptípusokban nyilvánul meg. A hét csakrának megfelelően hét alapszemélyiség van. Fontos tapasztalatokra tehetünk szert, ha ezeket a pszichológiai alaptípusokat tanulmányozzuk. Ezek mindig a domináns csakráknál kerülnek napvilágra. Betekinthetünk magunkba, erősségeinkbe és fejlődési lehetőségeinkbe, megismerhetjük az utat, ami a legmegfelelőbb számunkra. Sőt jobban megérthetjük mások fejlődését és viselkedését, ha ezeket a mindenkori uralkodó csakrákkal összhangban nézzük.A GYÖKÉRCSAKRA TÍPUS

Az első csakra összeköti az embert a földdel. Ez a csakra a forrása az életakaratunknak, ebből származik az eredeti életerő. Ez az összekötő elem a szellemi, testi és spirituális emberi lény és a természet között. A gyökércsakra gondoskodik létünk materiális alapjairól, és ezzel biztosítja a túlélést, és megadja a szükséges erőt ahhoz, amire a materiális világban szükség van.

KARAKTER

A gyökércsakra biztosítja az emberek számára a túlélést és a biztonságot. Az ilyen ember számára a materiális biztonság mindenek fölött áll; a stabilitás iránti igénye nem engedi meg, hogy elvesszen a földtől elrugaszkodott idegen világokban. A gyökércsakra típus nagyon ragaszkodik a földhöz és a természethez, része annak a természetnek, amelyben él, ez kölcsönzi neki a gyökércsakra erős aktivitását.

Azok az emberek, akiknél a gyökércsakra dominál, megpróbálják annyira bebiztosítani magukat a világban, amennyire csak lehetséges. Ide tartozik az anyagi biztonság, a kötődés a szülőföldhöz, a stabil család és a biztos foglalkozás. Ezek tükrében a gyökércsakra emberek hajlamosak arra, hogy inkább konzervatívak legyenek. Azonban ez olyan fajta konzervativizmus, ami inkább arra irányul, hogy a lényeges, természetes és egészséges dolgokat megtartsák.

A gyökércsakra típus akkor tudja a legjobban megvalósítani önmagát a foglalkozásában, ha ott figyelembe veszik a gyökerességét, földhöz kötődését. Kertészként, földművesként, kézművesként ugyanúgy kimagasló teljesítményre képesek, mint sportolóként, szobrászként vagy építészként. A gyökércsakra típusú emberek az állatokkal is rendkívül jó kapcsolatban állnak. A pénzzel való foglalkozás se áll messze tőlük, de ez nem feltétlenül hozza ki belőlük a legjobbat.

ERŐSSÉGEK

A gyökércsakra embernek az akarata erős és hatalmas az életenergiája. Ehhez a nagy kitartása és a megvalósítás ereje társul. Az ilyen emberek képesek arra, hogy a világban mindent megmozgassanak és a céljaikat az élet céljaival összhangban érjék el. Az élet értékének érzése és a földhöz és a természethez kötődés révén a természet és az egészséges, földhöz kapcsolódó életmód megőrzéséért harcol. De közben nem válik a rabjává-mint oly sokan mások, aki valamilyen értékes célért harcolnak-az ideológiai gondolkodásnak, hanem megmarad mindig gyakorlatiasnak, két lábbal állnak a földön.

A gyökércsakra típusban a legjobbak a feltételei az életenergia teljes kibontakoztatásának. Ha ezek a jó feltételek egy másik csakrával harmonikus egységet alkotnak, akkor a gyökércsakra emberek képesek az életerejükkel és kitartásukkal valóban nagy és fontos dolgokat megvalósítani az életben.

FELADATOK

Minden csakra típusnak vannak bizonyos félelmei. A gyökércsakra típusnál ez az egzisztenciális félelem, ami gyorsan felléphet, ha számára a fontos anyagi igények nem teljesülnek. Ebből a félelemből fakadhat a sóvárgás és az ösztönösség problémája.

Az erős csakra negatív jellegzetességei csak akkor következnek be, ha ez a csakra rendkívül fejlett, a többi erőközpont pedig nagyon gyenge vagy akadályozott. Ezeket a nehézségeket úgy lehet leküzdeni, hogy más csakrákat kell fejleszteni.

A leghatékonyabb módszer az, ha a gyökércsakra kiegészítő csakráját, a koronacsakrát erősíti meg, azzal foglalkozik. Azonban pontosan ez esik a leginkább a nehezére a gyökércsakra embernek, hiszen ez áll a legtávolabb tőle, ez a csakra különbözik a leginkább a fő csakrájától, ráadásul egyetlen más csakrájára sem hasonlít. A gyökércsakra típus nagy esélye az, ha kitartását, azt az energiát és ősi bizalmat, amivel rendelkezik, a nehéz feladatok megoldására használja. Az első lépést akkor teszi meg, ha felismeri, hogy a spirituális világ is fontos része az emberi életnek, és ez nem ellentétes a földhöz kapcsolódó erőkkel, hanem a kiegészítője azoknak.A SZAKRÁLCSAKRA TÍPUS

A második csakra a víz elemnek felel meg, annak az elemnek, amely az alkotóival, az életerő teremtőjével összhangban áll. A szakrális csakra ezért az ember alkotói erejének eredete és forrása is. A továbbélést biztosítja testi és szellemi szempontból is, ezért mind a szexualitással, mind a kreativitással kapcsolatban áll.

KARAKTER

A szakrálcsakra típus fő érdeklődési területe a teremtés témájával áll összefüggésben. A második csakra energiája az életkedvet, az érzékiséget, a szexualitást és az alkotóerőt helyezi előtérbe. A szakrálcsakra ember igényli, hogy megmutathassa a világnak mindazt, ami benne rejlik. Jellemző rá a kibontakozás igénye.

Az az alkotói pillanat, ami a szakrálcsakra típust jellemzi, nagyon életteli. Gyermekeket nemzeni vagy szülni nagy beteljesülést jelent az ilyen személynek. Akiben a második csakra dominál, az a szívén viseli az alkotó teremtést; az esztétikumnak, a szépségnek mindig kézzelfoghatónak kell lennie. Az erős szakrálcsakra a szobrászokra, az építészekre, a festőkre, de az asztalosokra, a fazekasokra és a díszműkovácsokra is jellemző. Ellenben filozófust egyáltalán nem találni, költőket is csak alig és mindössze néhány zeneszerző van, akinél a szakrálcsakra dominál. A kézműves és művészi foglalkozások mellett a gyógyító foglalkozások is profitálnak a szakrálcsakra típus képességeiből.

A szakrálcsakra emberek gyakran nagyon vonzzák a másikat. Életkedvük, érzékiségük, magabiztosságuk és kézzel fogható kreativitásuk rendkívül vonzóvá és ellenállhatatlanul szimpatikussá teszik őket embertársaik körében.

ERŐSSÉGEK

A szakrálcsakra típusnak sok erőssége van, ami segít neki abban, hogy a képességeit érvényesítse. A különleges adottságai miatt mindig új utakat keres, nem tétlenkedik és nem egyszerű nyugalomba hozni. Az alkotóereje, a lelkesedése és a vitalitása remekül kiegészíti egymást.

A szakrálcsakra típushoz tartozó férfiaknak még egy további, rendkívüli előnyük is van: a második csakra alkotó, női energiája a férfiakban a két nem közti pólusokat rendkívüli módon harmonizálja. A domináns szakrálcsakrával rendelkező férfiakat (lásd „feladatok”), gyakran erősen érinti ez.

Azok a nők, akiknek a szakrálcsakrája különösen aktív, legtöbbször az anyaságban találják meg a beteljesülésüket. Azzal a kreativitással, életerővel és szent energiával, amit a második csakra hordoz magában, sokszor ideális anyák is, akik a legjobbat adják gyermekeiknek és a legjobbat bontakoztatják ki magukban.

A szakrálcsakra embereknek nem lebecsülendő előnye a testi tudat, az életöröm és a szent energia különlegesen kifejeződő energiájában rejlik, ami a szakrálcsakrából származik. Nemcsak azért, mert ezek az ideális feltételei a jó egészségnek és a hosszú életnek, hanem mert lehetővé teszi a szakrálcsakra típus számára, hogy a testén keresztül magasabb szintre kerüljön például jógával vagy más spirituális módszerekkel.

Végül de nem utolsósorban az érzékiség és a szabadon áramló szexuális energia is nagy pluszt jelent, miközben ezeket az erőket megfelelő külső körülmények hamis pályára irányíthatják. Sokak pszichikai problémája az akadályozott szexualitásból ered. Akinek a szakrális csakrája dominál, azoknak lehetőségük nyílik arra, hogy magasabb tudati állapotba kerüljenek. Ehhez szükség van arra, hogy a szexualitást megszabadítsa a mechanikus példáktól és spirituálisan fejezze ki, például tantra.

FELADATOK

A szakrálcsakra típus nagy erőssége – a vitális, alkotó energia – egyúttal nagy veszélyeket is rejt: ha az alkotás kizárólag a szexualitásban valósul meg, az gyakran – elsősorban férfiaknál – vágyfüggőséghez és szenvedélyességhez vezet. Ha ehhez még frusztráció is társul a szexuális igény területén, akkor az agressziót és dühöt válthat ki. Ekkor fennáll annak a veszélye is, hogy a szakrálcsakra típus az energiáit mások kárára használja, és ezáltal a saját fejlődését akadályozza. Domináns szakrálcsakrával rendelkező nőknél a probléma kevésbé drámai. Ők elfutnak minden veszély elől, teljesen elvesznek az anyaszerepben, miközben elhanyagolják a saját fejlődésüket, pedig ez végső soron a gyermek számára is fontos.

A különleges félelmek, amikkel a szakrálcsakra típus találkozik, leginkább az elvesztéssel kapcsolatosak; a leggyakoribb a partner elvesztésétől való félelem, ami legtöbbször agresszív féltékenységgel társul. Ezen félelmek elől a szakrálcsakra ember úgy térhet ki, hogy a figyelmét kiegészítő csakrájának, a homlokcsakrának a fejlődésére irányítja. Ennek az energiája, a bölcsessége, intuíciója és fantáziája a szakrálcsakra típus kiegyensúlyozottságának feltételeit biztosítja. Egyetlen más csakratípus számára sem annyira fontos a megfelelő partner kiválasztása, mint a domináns szakrálcsakrával rendelkezők számára.

A szakrálcsakra típus akkor teljesül be, ha alkotóereje és gyógyító energiája tudatában él, és az a mindennapokban meg is valósul. Ekkor nemcsak különlegesen boldog és gazdag életben lesz része, hanem rengeteg pozitív energiát is hozhat a világra.A KÖLDÖKCSAKRA TÍPUS

A köldökcsakra a tűz elemre asszociál. Ebből a csakrából származnak a legerősebb energiák; megfelelő fejlődése segíti az emberi tehetség kibontakozását. A harmadik csakra nemcsak a legfontosabb energiatároló, hanem az a központ is, ahonnan a pránát, az életenergiát szétosztják és kontrollálják a testben.

Az egészséges öntudat és énkép a köldökcsakrában alakul ki, a hasban, az ember vitális központjában. A harmadik csakra tüze a másokkal szembeni érzékenységben is megnyilvánul. Ennek a tulajdonságnak az akadályoztatása súlyosan hibás fejlődést is magával hozhat.

KARAKTER

A köldökcsakra ember életében a fő vonás az akaraterő és az (ön)kontroll. A saját elképzeléseinek és céljainak végrehajtása és kontrollálása a legfontosabb feladat a számára. Nem csoda tehát, hogy a köldökcsakra típus a sikeres ember prototípusa. Akiknél a köldökcsakra dominál, azok nagy hatással vannak a környezetükben lévő emberekre és a világra. Ők mozgatják és viszik előre a dolgokat. A köldökcsakra emberek mindig jobban meg tudják valósítani magukat vezető pozícióban, mint beosztottként. A sikerre való hajlam azonban nagy felelősséget is rejt.

ERŐSSÉGEK

A köldökcsakra típus nagy erőssége a rendkívüli akaratereje. Amit eltervez, azt el is éri. A harmadik csakra sok pozitív energiája gondoskodik arról, hogy a köldökcsakra típus a másokra gyakorolt erejét és hatását általában jól használja. A köldökcsakrából származó nagy akaraterő ugyanis az empátia fontos energiájával, az együttérzéssel, a szenzibilitással és a magasabb szintre vágyódással a megfelelő irányba tereli. Fordítva: ezek az erők megkönnyítik a köldökcsakra típusú embernek az általa kitűzött célok összhangba hozását az emberi környezettel.

Akinél a köldökcsakra nagyon erősen fejlett, azok az akaraterejüket nem ritkán személyes fejlődésük szolgálatába állítják. Ez rendkívül előnyös, és ez az oka annak is, hogy aránylag kevés köldökcsakra emberrel lehet találkozni. Ha ugyanis a köldökcsakra már fiatal korban dominál, és az ereje a személyiség fejlődésébe áramlik, akkor a köldökcsakra típus egész tehetségének kibontakoztatására áldozza akaraterejét, ezáltal az energiák minden erőközpontot egyenletesen és harmonikusan erősítenek. Sok nagy megvilágosult bölcsnél dominált fiatal korában a harmadik csakra.

A köldökcsakra legjelentősebb funkciói közé tartozik az életenergia elosztása a testben, vagyis a köldökcsakra típus – úgymond – az erő központján ül: rendkívül könnyen kontrollálja az energiafolyamot, tehát a betegségeknek és a zavaroknak nehéz dolguk van, ha meg akarnak ragadni.

A köldökcsakra típusok előtt minden lehetőség nyitott, ha meg akarják védeni magukat a domináns harmadik csakra által okozott veszélyektől.

FELADATOK

Azok a hatalmas energiák, amikkel a köldökcsakra típus rendelkezik, veszélyeket is hordoznak, ha rossz helyre kerülnek. Ez a modern világ teljesítménycentrikussága és tolakodó mentalitása mellett könnyen meg is történhet. Ha nem pozitív energiák irányítják a köldökcsakra ember erejét és erős akaratát, akkor gyorsan megtörténhet, hogy teljesítő képességét öncélúan használják. Ez nemcsak az ő fejlődését akadályozza meg, hanem sok kárt okozhat az embertársaknak is. A köldökcsakra típus emelkedett képességeihez nagy felelősség is tartozik.

Azok a köldökcsakra emberek, akiknek energiái diszharmonikusan fejlődnek, másokat figyelmen kívül hagyó emberekké válhatnak, megszállhatja őket a külső siker, miközben minden mást elhanyagolnak. Sokszor hataloméhes politikusok és gátlástalan üzletemberek tartoznak ehhez a típushoz.

A férfiaknál ez nagyobb veszélyt jelent, mint a nőknél, mivel a látens agresszív férfienergiát a köldökcsakra szintén férfienergiája még jobban megerősíti. A nőknél ez a probléma – a természetükből adódóan – sokkal ritkábban lép fel. Ezért van sokkal több önző, hataloméhes férfi, mint nő.

A köldökcsakra emberre nem jellemző a félelem; ha fél is valamitől, általában csak a kontroll elveszítésétől.

Az említett elhajlások gyakran csak akkor következnek be, ha egyoldalú neveléssel a köldökcsakra más pozitív energiáját elnyomják. A köldökcsakra típus a természeténél fogva érez késztetést arra, hogy a személyiségét állandóan és harmonikusan fejlessze. Ezért a számára rendkívül fontos, hogy a figyelmét két csakrára irányítsa: egyrészt – természetesen – a kiegészítő nyakcsakrára, amely a kommunikációért, az inspirációért és az igazságért felelős; másrészt a szívcsakrára, amelynek energiája minden esetben gyógyító hatású. A köldökcsakra típusnak ezenkívül a kikapcsolódás művészetét is meg kell tanulnia. A kikapcsolódással olyan nyugalom szállja meg, ami a típusából gyakran hiányzik, de megvédi attól, hogy tévútra keveredjen.A SZÍVCSAKRA TÍPUS

A szívcsakra a levegő elemmel áll kapcsolatban, ami arra utal, hogy ennek a csakrának az energiája képes mindenre hatni. A negyedik energiaközpont a hét csakra középpontja és minden más csakrával kapcsolatban áll.

A szívcsakrából áramlik a legnagyobb erő. Az az erő, ami képes arra, hogy mindent átjárjon és mindenre jó hatással legyen. A legmagasabb és a legalacsonyabb igényeket is képes átalakítani szeretetté.

KARAKTER

Szeretettel és együttérzéssel lehet a legjobban jellemezni a szívcsakra típust. Minél fejlettebb a szívcsakra, annál inkább átjárja az embert az ellenállhatatlan szeretet ereje. A szívcsakra típust szívélyesség, melegség, tolerancia és az embertársakkal való őszinte együttérzés jellemzi. Az együttérzés nemcsak a közös szenvedésben érződik, hanem a közös örömben is. A szívcsakra típus észreveszi a szenvedést a világban, de nem csügged, mert tisztában van azzal, hogy végül minden szenvedést meg lehet szüntetni a szeretet erejével. Szeretetet hoz a világba, és már ezzel is csökkenti a szenvedést. Az önmagával szembeni viszonyát is az elnézés és a melegség jellemzi. A szívcsakra típus el tudja fogadni magát, még akkor is, ha tisztában van a gyengeségeivel.

Mivel szeretettel teszi, amit tesz, majdnem minden foglalkozásban boldog lehet. Különösen jól valósíthatja meg magát olyan tevékenységekben, amelyek a lelki növekedéssel és változással kapcsolatosak. Mivel nincs rákényszerülve, hogy az akaraterejével kelljen bármit elérnie, a szívcsakra ember tanácsadóként, nevelőként, gyógyítóként, terapeutaként, apaként vagy anyaként találja meg a beteljesülést. Nem számít ritkaságnak, hogy a nagy művészeknél a szívcsakra különösen fejlett, hiszen minden ember alkotta remekművet át kell járnia a szeretet erejének ahhoz, hogy megérinthesse a szívet.

ERŐSSÉGEK

A szívcsakra típus erősségei sokféleképpen jelenhetnek meg, de mind a szeretet erejéből származik.

Akinél a szívcsakra dominál, azok jobb hellyé akarják tenni a világot, miközben nincs szükség nagy tettekre, bár a szívcsakra típus ezekre is képes. A szívcsakra életenergiája mindig minden helyzetben pozitív hatással van.

Már a puszta jelenléte pozitív hatást fejt ki a környezetére és az embertársaira. Szívből jövő nyugalma és szeretetteljes harmóniája nyugtatólag hat.

Különösen ki kell emelni a toleranciáját és a nyitottságát. A szívcsakra típus őszinte toleranciája nem keverendő össze a gyakran toleranciaként értelmezett közömbösséggel. Távol áll tőle, hogy az elképzeléseit és a nézeteit ráerőszakolja a környezetére; és nem áll távol azoktól a szituációktól és emberektől sem, akik kellemetlenek vagy terhesek. Mindennel szemben nyitott, anélkül, hogy bármit magára venne. A nyitottsága ellenére képes önmaga maradni. A szívcsakra emberek könnyen felismerik, hogy a látszólagos különbségek ellenére végső soron minden létező egy, és elválaszthatatlan a saját lényétől. Szeretetteljes lényével átalakítólag hat az egészre.

FELADATOK

Tulajdonképpen csak egyetlen veszély van, amivel a szívcsakra típus találkozik. Mivel ugyanakkora elnézéssel találkozik önmaga iránt, mint az embertársai iránt, megtörténhet, hogy a személyes fejlődésére nem fordít elegendő figyelmet, ezért csodálatos képességeit nem bontakoztathatja ki eléggé. A szív nyugalmából csak kedves nyugalom lesz. Ez nagyon sajnálatos, mivel minden fejlődés újabb utakat, lehetőségeket nyit meg előttük, ahol a szeretet erői kibontakozhatnak.

Ha a magasabb csakrák akadályozva vannak, akkor az is megtörténhet, hogy a szívcsakra típus nélkülük elvész a szeretetében. Bár a szeretet ereje nem hat közvetlenül a negatívumokra, lehetséges, hogy mások felelősségét és fejlődését akadályozza. Néha előfordul, hogy a túlcsorduló, viszonzatlan szeretetet mások felelősséggel és egyéni vállalkozókedvből elfogadják; erre szükségük is van ahhoz, hogy továbbfejlesszék saját magukat.

A szívcsakra típus számára a legfontosabb feladat az, hogy tudatosuljon benne, hogy a fejlődés minden szinten fontos.

Más csakrákkal ellentétben a szívcsakrának nincs kiegészítő csakrája. A szeretetnek nincs szüksége ellenpólusra. A szívcsakra a középpontban van. A szívcsakra típusúaknak tehát ajánlatos a csakrákat egyformán fejleszteni. Csodás lehetőség elérni, hogy a szeretet ereje művészi kifejezésre talál.A NYAKCSAKRA TÍPUS

A nyakcsakra a legalsó a három fenti csakra közül, amik a magasabb szellemi-lelki funkciókkal állnak kapcsolatban. A szívcsakrát köti össze a homlokcsakrával; vagyis közvetítő szerepet játszik az érzés és a spiritualitás közt, és hozzájárul az ellentétek áthidalásához.

Az az elem is erre utal, ami a nyakcsakrához kötődik: éter vagyis a tér, az összekötőkapocs a materiális és az immateriális létezés között.

KARAKTER

A nyakcsakra típus fő megnyilvánulási formája a kommunikáció. Ennél a típusnál alapvető igény a megismerés, a gondolatok kifejezése és a dolgok tisztázása racionális szinten. A racionális azonban nem érzelemnélküliséget jelent, a valódi racionalitás, az értelem mindig az érzésekre is vonatkozik. Racionális gondolkodás érzelmek nélkül értelmetlen és irracionális lenne.

A nyakcsakra ember kommunikációs igénye nem korlátozódik a környezetével való kommunikációra. Magában foglalja a belső kommunikációt is, a tudatalattival. A belső beszédet, a tisztaságot a gondolkodásba és az érzésekbe viszi. A nyakcsakra típus először magában tisztázza a dolgokat, és csak azután mondja el a külvilágnak. Ennek az eredménye az, hogy kiáll a saját véleményéért, érvényesíteni akarja az igazságot. A nyakcsakra emberek jó tanárok és közvetítők. Legjobban a másokkal való kommunikáció közben tudnak kibontakozni. Művészként is kibontakoztatják a tehetségüket, hiszen a művészi kifejezés is a kommunikáció egy formája. Zenészként, elsősorban énekesként vagy színészként érvényesülnek a leginkább a nyakcsakra típusúak, de költőként és íróként is nagy tettekre lehetnek képesek. Közben azonban hiányolják a számukra oly fontos kommunikációt másokkal. Természettudósként és professzorként felülmúlhatatlanok a bonyolult tényállások érthetővé tételében.

ERŐSSÉGEK

A nyakcsakra típus erőssége a sokoldalúság. A széleskörű érdeklődés megkönnyíti a nyakcsakra típus számára az új dolgok megtanulását, kapcsolatok kötését, ezáltal a képességeik további növelését. Racionális gondolkodása segítségével felismeri a közös pontokat olyan dolgok között is, amik nem nyilvánvalóan függenek össze. Ez a tiszta gondolkodás, a valódi kreativitás alapköve, mert többnyire a már korábban tárgyaltak szokatlan összekapcsolódásából származik.

A tiszta és világos gondolkodás a szimbólumok használatán, különösen a nyelv szimbólumainak használatán alapul. Ezekkel a szimbólumokkal a nyakcsakra ember tökéletesen tud bánni, de nem egyszerűen bőbeszédű; képes arra is, hogy a gondolatait szavakba öntse, elmondhatóvá tegye. Ezen alapul a kommunikációs készség, ami a jól fejlett nyakcsakrával rendelkező emberek egyik nagy erőssége.

Az emberek azonban nem csak szavakkal értethetik meg magukat. Érzéseket, gondolatokat vagy spirituális dolgokat nem lehet mindig szavakkal kifejezni. Ezért a testbeszéd, a metakommunikáció, a művészet és a zene nyelve ugyanilyen fontos. Ezek mind a kommunikációt szolgálják, bár a nyakcsakra típusnak általában a kimondott szó felel meg leginkább.

A kommunikációs képességgel szorosan összefügg a nyakcsakra típus másik erőssége: a zeneiség. Itt teljesen egyértelműen láthatóak a képességei, a materiális szint és a spirituális szint egybeolvad, és megszabadul a dualitástól. A nyakcsakra típus legfontosabb célja az igazság. Minden, ennek a célnak van alárendelve, ami őt hajtja. A kommunikációs képessége is az igazság közvetítését szolgálja. Az igazság iránti vágy és az erő, amivel ezt kifejezi, rendkívül jól jellemzi a nyakcsakra embereket.

FELADATOK

Az igazság iránti vágyban rejlik a nyakcsakra típus nagy ereje és esélye, és legnagyobb problémája is. Ki akarja fejezni az igazságot, és képviselheti is az így megjelenő igazságot, azonban – mint minden más embernél – az ő igazsága is szubjektív és relatív. Így megtörténhet vele, hogy csak a saját igazságát, a vélt igazát hirdeti.

Saját nézeteiket sokszor összekeverik az abszolút igazsággal, és nem értik, ha mások más szempontból nézik és ítélik meg a dolgokat.

Mindezt nehezíti, hogy a nyakcsakra emberek könnyen tudnak másokat manipulálni. Nyelvi szinten mindenkit legyőznek, és tudatában is vannak a fölényüknek. Gyakran kitartóan győzködnek másokat a saját igazukról, ami aztán vitákhoz vezet.

Ezekkel a veszélyekkel találkozik a nyakcsakra típus akkor, ha a kiegészítő csakra, a köldökcsakra és különösen a szívcsakra fejlődését nem tekinti eléggé fontosnak. A nyakcsakra típus legfontosabb ismertetőjele, hogy szerinte az igazság nem megfogható, ezért minden olyan próbálkozást, ami az igazság közlésére irányul, így nyomatékosít: „Nekem úgy tűnik…”.A HOMLOKCSAKRA TÍPUS

A hatodik csakra az intuíció, a fantázia és a közvetlen érzékelés forrása. Nincs egyetlen elemhez se rendelve, mert meghaladja a materiális világot és az ember kapcsolatát a szellemi világhoz köti. A homlokcsakra lehetővé teszi az intuitív megismerést, és közel engedi a közvetlen tapasztalatokat, amelyek nem közvetlenül a testileg kötött érzékektől függenek, vagyis azokat a tapasztalatokat, amiket gyakran érzékfelettinek nevezünk. A homlokcsakra összeköt minket a szellemi világgal, és lehetővé teszi a mindennapi gondolatok lecsendesítését és a dualitás áthidalását.

KARAKTER

A homlokcsakra típus jellemzői a bölcsesség és az önismeret. A magasabb én kibontakoztatását célozza meg. Ennek az eszköze az önismeret, célja a bölcsesség, ami a vélemények és a dualitás világán túl található.

Akinél a homlokcsakra dominál, az intuitív adottságokkal rendelkezik, és képes olyan dolgok felismerésére, amik mások előtt titokban maradnak. Ehhez járul hozzá a fantáziája is, ami a valódi kreativitás egyik forrása, azé a kreativitásé, ami képes arra, hogy újat hozzon a világba. A homlokcsakra emberek leginkább szellemi vezetők, tanárok és művészek. Művészként a mások hangulatától függetlenek; képesek azért az elvért élni, miszerint a művészet önmagáért való. Gyógyítóként a homlokcsakra emberek valódi áldást jelentenek mindenkinek.

ERŐSSÉGEK

A homlokcsakra típus legnagyobb erőssége nem abban rejlik, ami ő, hanem abban, amivé lenni szeretne. A nyilvánvaló világ mögötti világ keresése a beteljesülése felé vezeti őt. A homlokcsakra emberek képesek a legkönnyebben kihasználni a lehetőségeiket feltéve, hogy a fejlődésüket nem akadályozzák más csakrák. A jól fejlett homlokcsakra lehetővé teszi, hogy többet lássunk. A homlokcsakra ember olyan képet alkothat, amit nem a jelen határoz meg, hanem a lehetőség. Ezáltal lehetnek látomásai a saját életéről vagy a szenvedés csökkentéséről a világban.

A kiélesedett érzékeket a homlokcsakra típus nem csak a képzelőerő kivetítésére használja, hanem alakítja és formálja is vele a személyiségét. Minden lépéssel közeledik a céljához, a bölcsességhez. A homlokcsakra ember könnyebben ismeri fel az illúziókat és a csalódásokat másoknál. Áthatol az egész világon, és látja az egységet a dolgok mögött. Ebből lassacskán kialakul a belső béke, amit a homlokcsakra emberek továbbítanak a világba, ha spirituális útjukon eleget fejlődtek már.

A homlokcsakra típus egyik legnagyobb erőssége hatalmas alkotó energiája, amit gyakran nem ismernek fel, sokszor még ő maga sem. Kreatív alkotása olyan magától értetődőnek tűnik a számára, hogy nem tekinti különleges erőnek. Alkotó tehetsége nem közvetlenül nyilvánul meg, mivel kifejezési formái gyakran meghaladják mások felismerő képességét. Ha ennek a csakra típusnak a kifejezési formáit felfedezik, az általában nagy lelkesedéssel párosul, mivel kreativitása által igazán új dolgok kerülnek a világba.

A homlokcsakra emberek talán legfontosabb képessége, hogy a gondolataikat képesek teljesen leállítani. Sikerül nekik az, ami a klasszikus Patanjali jóga célja: „…a gondolatalany mozgásának leállítása”. Ha eléri ezt a nyugalmat, eltűnik a dualitás: férfi és nő, jobb és bal agyfélteke, értelem és érzés, észlelés és intuíció egybeolvad és egyesül a béke tudatában.

FELADATOK

A homlokcsakra típusúak nagy lehetőségei azonban néhány veszélyt is magukban hordoznak. Megtörténhet, hogy a láthatón áthatolás közben elveszíti kapcsolatát a dologi világgal, ahol az emberek élnek, és ezzel megszűnik a kapcsolata az embertársaival is. Bár a homlokcsakra ember mások nélkül is beteljesülhet, tovább fejlődése végső soron másokkal való kapcsolat nélkül egyszerűen megvalósíthatatlan.

A materiális világgal való kapcsolat elvesztése a homlokcsakra típusnál elmagányosodást és depressziót okozhat, ha a fejlődése még nem eléggé előrehaladott.

Ha a homlokcsakra nagyon egyoldalúan fejlett, esetleg más csakrák is akadályozzák, akkor a szokatlan észlelési lehetőségek szellemi-lelki problémákat okozhatnak, néhány esetben még olyan lelki betegségeket is, mint a pszichózis. A félelem is gyakran fenyegeti őket. A nevezett problémák azonban csak akkor következnek be, ha a többi csakra blokkolva van vagy rendkívül gyenge. A legfontosabb feladata a homlokcsakra embernek tehát az, hogy elősegítse az alsó csakrák fejlődését, és ezt a bölcsesség elérése eszközének tekintse. A homlokcsakra típus számára a legfontosabb a kiegészítő csakrára, a szakrálcsakrára koncentrálni.A KORONACSAKRA TÍPUS

A koronacsakra köti össze az embert minden létezéssel. Ez a tiszta létezés, a dualitástól megszabadított tudat, a kozmikus tudat helye. A koronacsakra teljes kibontakozása egyenlő azzal a tapasztalattal, amit megvilágosodásnak neveznek. A koronacsakrát nem rendelik egyetlen elemhez sem, aminek az az oka, hogy az energiája a materiálison kívül fekszik. A domináns koronacsakra az érzékeken túli észleléseket teszi lehetővé.

KARAKTER

A koronacsakra alapelve a megvilágosodás és az önmegvalósítás. Az én megváltásra törekvése, a vallás és az önmegvalósítás legmagasabb szintjének keresése a legfontosabb célja az életben. Néha úgy tűnik, hogy ezek az emberek nem erről a világról valók. De ez tévedés: valójában ezen a világon élnek, de a csalódás és illúzió túloldalán, amit más emberek gyakran valóságnak tartanak.

A koronacsakra típus jellegzetessége, hogy nehezen érthető, mivel olyan sok formában jelenik meg, hiszen minden más típusnál jobban meghatározzák más csakrák a koronacsakra típus karakterét. Így a koronacsakra emberek legtöbbször nehezen kiismerhetőek, de nem azért, mert titokzatosak, hanem mert a tapasztalataik és az ismereteik gyakran különböznek más emberekétől, tehát mások nem értik meg őket.

A koronacsakra típus minden szituációban, élethelyzetben és foglalkozásban a céljait követi, ami relatíve független a külső körülményektől. Azonban természetszerűen vonzódnak ezek az emberek az olyan területekhez, amiknek a valláshoz vagy a spiritualitáshoz van közük: vannak köztük egyszerű szerzetesek, magasrangú vallási tisztviselők, gyakran remeték is, sőt olyan emberek, akik a nyilvánosság reflektorfényében állnak.

A valódi spirituális tanárok gyakran koronacsakra emberek, művészek ellenben szinte soha nincsenek köztük. Nem kell művészileg kifejezniük magukat, mivel bizonyságként hordozzák magukban mindazt, amit a művészet csak sejt.

ERŐSSÉGEK

A koronacsakra típus erőssége a beteljesülés iránti megingathatatlan vágyában rejlik. Semmi sem tarthatja őt távol attól, hogy a céljait elérje, és túllép minden korláton. Jól fejlett koronacsakrája képessé teszi olyasmire is, amit mások természetfelettinek neveznek; ennek az az oka, hogy ez nagyon közel áll a valódi természetéhez.

A koronacsakra típus erősségei közé tartozik erősen kifelé sugárzó energiája, amellyel pozitív változásokat idézhet elő, jóságot és nyugalmat sugároz, és erőt ad másoknak.

A koronacsakra emberek gyakran nem szándékosan katalizátor szerepet töltenek be: rávesznek másokat arra, hogy a spiritualitásukat használják és fejlesszék a személyiségüket. A koronacsakra emberek gyakran olyan erőt mutatnak, ami első ránézésre más csakrákhoz van rendelve. Ennek az az oka, hogy a jól fejlett koronacsakra minden más csakra energiáját megemeli.

FELADATOK

A koronacsakra típusnál is van kevéssé előnyös fejlődés, ami rendkívüli visszahúzódottságot és önmegváltást mutathat. Ezáltal lelassul a fejlődése, és a világra gyakorolt pozitív hatása csökken. A koronacsakra típushoz olyan emberek is tartozhatnak, akinek a koronacsakrája csak átlagosan fejlett, de más csakrái akadályozottak vagy nagyon gyengék. Náluk fennáll annak a veszélye, hogy babonások, a fekete mágia hívei vagy szellemileg betegek lesznek.

A koronacsakra típusnak elég figyelmet kell szentelnie a többi csakrájának, mindenekelőtt a kiegészítő csakrájának, azaz a gyökércsakrájának a fejlődésére. Ennek a csakrának az energiái összekötik őt a földdel, és miközben teljesen felismeri minden létezés egységét, inkább az égbe húzódik. Ha a koronacsakra típusnak sikerül előidéznie a gyökércsakrája fejlődését, akkor spirituális kibontakozásával rendkívül nagy energiaimpulzusra tesz szert.Forrás: Ananda Padma: Csakrajóga, csakra pszichológia

Santosha Segítő tér:

  • Jóga tanfolyamok
  • Tradícionális jógaórák 
  • csakRÁNKra hangolva jóga
  • Csakrameditáció