A Laikák négy spirituális állata

A “Laika“-nak is nevezett sámánok évszázadokon át teljesen elzárkózott, rejtett életet éltek, hogy tudásukat átmentsék az inkvizíció és a történelem számos más elnyomó hatalma elől, amelyek a földjükön (és az egész világon) hódítottak, s csak az elmúlt néhány évtizedben váltak újra egyáltalán láthatóvá, hozzáférhetővé, nem kis mértékben azért, mert próféciáik szerint “az új világ sámánjai nyugatról jönnek majd”, s a világ egy olyan minőségi “dimenzióváltás” előtt áll, amelyben fontos, hogy minél többen legyenek, akik rendelkeznek a túléléshez szükséges tudással és erővel.

Alberto Villodo írása alapján:

Hasonlóan sok amerikai őslakoshoz, a Laikák is olyan szorosan kapcsolódnak az állatvilághoz, hogy gyakran használják az állatok neveit a sajátjukként. Ezzel arra törekszenek, hogy kapcsolatba kerüljenek az állat energiáival és megtestesítsék erejét. Négy archetipikus állat különösen fontos a Laikák számára: a kígyó, a jaguár, a sas (vagy kondor) és a kolibri. (Talán emlékszel arra, hogy amikor imádkozunk, ezt a négy spirituális állatot hívjuk elő, hogy megteremtsük a szent teret.)

A kígyó

A kígyó a tudást, a szexualitást és a természet gyógyító erejét szimbolizálja. Ez egy univerzális archetípus: amikor Mózes keresztülvezette az izraelitákat a sivatagon, egy kígyó alakokkal ellátott botot vitt magával, amely a bölcsességet szimbolizálta; az Édenkertben egy kígyó hozta kísértésbe Évát, hogy egye meg a Tudás fájának tiltott gyümölcsét; keleten a kígyó szimbolizálja azt a bölcs Kundalini energiát, amely összetekeredve szunnyad a gerinc tövében és a csakrákon keresztül halad a magasba; végül az orvosok szimbóluma, a caduceus, amely az ókori Görögországból származik, két kígyót ábrázol egy pálca körül összefonódva.

A kígyó az alapvető életerőt képviseli, mely az egységességre és a teremtésre törekszik, így ez a termékenység szimbóluma. A természetben a termékenység a nőiséghez kapcsolódó kreatív energia. Amikor kapcsolódunk a kígyó archetípusának energiáihoz, megidézzük azt a női alkotóelvet mely újjáélesztheti szenvedélyünket és segíthet a múlt levetkőzésében, úgy, ahogyan egy kígyó levedli a bőrét.

A Jaguár

A jaguár az amazóniai esőerdők királya – a dzsungel sámánjának legfontosabb állata, mert az átalakulás erejét képviseli. Az esőerdő népeinek tudományában a jaguárokat a dzsungel védelmezőinek tekintik, mivel ők a tápláléklánc tetején vannak és nincs másik olyan ragadozó, mint ők, az ember kivételével. Az erdő gyengébb állatainak kigyomlálásával, a jaguár segít kiválasztani azokat az élőlényeket, melyeknek meg kell halniuk ahhoz, hogy az új megszülethessen, és ezért a változás erejeként tekintenek rá.

A jaguárok olyan hatalommal bírtak az ókori népek számára, hogy egész civilizációk azonosultak velük. A 3000 évvel ezelőtt Mexikó közepén virágzó olmecek társadalmát „jaguár népként” ismerték. Sámánjaik a „jaguár papok” voltak, és a fennmaradt leletek és szobrok csaknem fele embereket és macskaféléket ábrázolnak – sok közülük jaguárfejű felnőtteket és gyermekeket.

A Mayoruna tagjai, akik az amazóniai esőerdők egyik törzse, mely a “jaguár népének” nevezi magát, tetoválják az arcukat, hogy macskára hasonlítsanak, és még az orruk oldalán lévő piercingbe is vaddisznó bajuszt tesznek, hogy még inkább azonosuljanak a nagymacskákkal.

A Sas

A sas egy erőteljes spirituális állat, amely az előrelátást, a világosságot és a jövőképet szimbolizálja. A sámán tudja, hogy a sas energiája segít az élet teljes panorámájának észlelésében, anélkül, hogy belemerülnénk annak számtalan apró részletébe.

A sas energiája abban tud segíteni, hogy megtaláljuk az életünket vezető víziót, jövőképet, átlátva a múltat és a jövőt, megértve mindkettőt, hogy honnan jöttünk és mivé válunk.

A sas a természet saját határain átlépő elvét is képviseli. A biológusok ezt az elvet a természet egyik legfontosabb pontjaként határozták meg. Ez irányítja az evolúció kezét – vagyis az élő molekulák egyesülve sejtekké válnak, amelyek szöveteket, majd szerveket alkotnak, és végül túllépnek a szervek és szövetek összességén, és olyan komplex lényekké válnak, mint a bálnák és az emberek.

Ugyanez az elv működik mindennapi életünkben. A sas rávilágít arra, hogy nem tudjuk anyagi dolgokkal kielégíteni érzelmi szükségleteinket, és minden problémára van spirituális megoldás. A sas szárnyain felülemelkedünk napi küzdelmeinken, új perspektívákat nyerünk és a dolgokat olyannak látjuk, amilyenek valójában.

A Kolibri

Parányi, energikus és bátor, a kolibri megmutatja, hogyan indulhatunk el az evolúció és a növekedés hősies útján. Ez a legnemesebb út, amelyet az ember megtehet: út az ember lelkéhez. Minden évben egy bizonyos kolibrifaj hihetetlen utat tesz meg, Brazíliából Kanadába vándorolva, át a Karib-tengeren. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ezek a kis lények alkalmatlanok ilyen hosszú repülésre – nincs széles szárnyfesztávolságuk, mint a sasoknak, és kis testük nem tud sok élelmet elraktározni – ennek ellenére, minden évben úgy döntenek egy belső hang hatására, hogy vállalják ezt a hihetetlen utat.

Amikor megérintenek minket ennek az archetípusnak az energiái, elindulunk saját epikus utazásunkon, amely visszavezet bennünket a belső forrásunkhoz, ahol a szellemünk született. Ha nincs elég időnk, pénzünk vagy rálátásunk arra, amire törekvésünk irányul, a kolibri energiája bátorságot, erőt és útmutatást adhat a sikerhez. Amikor követjük a kolibri példáját, és felébresztjük újra a természetes ösztönünket a tanulás és a felfedezés iránt, életünk hősies küldetésekké válik.

Eredeti írás: https://thefourwinds.com/blog/shamanism/four-spirit-animals-laika/

Santosha Segítő tér:

  • Munay-ki 9 rítus
  • Munay-ki 13. rítus