AHINSZÁ

Tudtad?

A jóga nem az ászanákkal (jógapózokkal) kezdődik. A tradícionális jógatanfolyamokon megismerkedhetsz a jóga 8 lépcsőjével, amelyek közül az első lépcső az öt jámát foglalja magába. Az első jáma az Ahinszá, a nem ártás. 
A jóga útján járóknak ajánlott egyfajta erkölcsi és etikai hozzáállás, amely tartalmaz tiltásokat és ajánlásokat is. Az első ilyen: ne árts! Se magadnak, se másoknak.

AHINSZÁ – NEM ÁRTÁS

Az ember újjászületésének és istenivé válásának folyamatában első lépés az állati természetünktől való megválás. Az állatokra a legjellemzőbb a kegyetlenség. Ezért írták elő a bölcsek az ahinszát (nem ártást). Ez a leghatékonyabb módszer az emberben munkálkodó állati, kegyetlen pasu-szvabháva (állati természet) ellensúlyozására és tökéletes megsemmisítésére.
Az ahinszá gyakorlása fejleszti a szeretet képességét. Az ahinszá az igazság vagy szeretet másik neve. Az ahinszá egyetemes szeretet – tiszta szeretet, az isteni préma. Ahol szeretet van, ott az ahinszá is jelen van. Ahol az ahinszá jelen van, ott a szeretet és az önzetlen szolgálat is megtalálható. Ezek mind együtt járnak.

A szentek és próféták egyetlen közös üzenete minden időben, minden körülmények között a szeretet, az ahinszá és az önzetlen szolgálat. Az ahinszá a legnemesebb és legnagyszerűbb tulajdonság, mely a tökéletességre jutott lélek mindennapi életében és tevékenységében megnyilvánul. Az ahinszá az egyetlen eszköze nemcsak az üdvösség elérésének, hanem a folyamatos béke és boldogság megtapasztalásának is. Az ember azáltal nyeri el a békét, hogy egyetlen élőlényt sem bánt.

Egyetlen vallás létezik: a szeretet, a béke vallása. Egyetlen üzenet van: az ahinszá üzenete. Az ahinszá az ember mindenekfelett való kötelessége. Az ahinszá, vagyis az attól való tartózkodás, hogy bármely élőlénynek fájdalmat okozzunk, az indiai erkölcs hangsúlyos, megkülönböztetett tulajdonsága. Az ahinszá vagy erőszakmentesség tanítása központi helyet foglal el az indiai kultúrában, történelmének legkorábbi szakaszától kezdve. Az ahinszá hatalmas spirituális erő.

AZ AHINSZÁ JELENTÉSE
Az ahinszá vagy nem ártás természetesen magában foglalja az öles tilalmát. De a nem ártás nem csupán azt jelenti, hogy valaki nem öl. Az ahinszá vagy nem ártás teljes mértékű tartózkodást jelent mindentől, ami más élőlénynek fájdalmat vagy rosszat okoz, akár gondolatban, akár szóban vagy tettben. A nem ártáshoz ártatlan elmére, szájra és kézre van szükség.
Az ahinszá nem csupán passzív nem ártás, hanem határozott, kozmikus szeretet. Szellemi beállítottságunk fejlődése ez, amelynek során a gyűlöletet felváltja a szeretet. Az ahinszá őszinte áldozat. Az ahinszá megbocsátás. Az ahinszá nem más, mint sakti. Az ahinszá igazi erő.


AZ AHINSZÁ KIFINOMULT FORMÁI
Csak az egyszeri ember gondolja, hogy az ahinszá azt jelenti: semmilyen élőlényt nem szabad testileg bántalmazni. Hiszen ez csupán az ahinszá durva szintű megnyilvánulása. Az ahinszá fogadalmát az is megszegi, aki megvetést mutat a másik ember iránt, aki bárkivel szemben oktalanul ellenszenvet vagy előítéletet érez, aki másra rosszallóan tekint, aki más embert gyűlöl, aki mást kihasznál, aki másokról rosszat mond, aki rágalmaz vagy becsmérel másokat, akinek gyűlölködő gondolatai vannak, aki hazudik, vagy aki más embert bármely egyéb módon bántalmaz.

Minden durva, nyers beszéd hinszá. Durva szavakkal szólni koldusokhoz, szolgákhoz, beosztottakhoz: hinszá. Mások érzéseinek megsértése a viselkedésünkkel, az arckifejezésünkkel, a hanghordozásunkkal vagy rosszindulatú szavakkal, szintén hinszá. A lenéző hozzáállás vagy a másik emberrel szembeni szándékos udvariatlanság mások jelenlétében nem más, mint öncélú hinszá. Mások durva viselkedésének jóváhagyása közvetett hinszá. Ha nem segítünk mások fájdalmának megszüntetésében, vagy ha nem fordulunk figyelemmel a rászoruló felé, az szintén egyfajta hinszá. Ez a mulasztás bűne. Szigorúan tartózkodj a durvaság minden formájától, legyen az közvetlen vagy közvetett, pozitív vagy negatív, azonnali vagy késleltetett! Gyakorold az ahinszát annak legtisztább formájában, és válj istenivé!                                                                          
Az ahinszá és az isteniség egy és ugyanaz.

AHINSZÁ, AZ ERŐSEK TULAJDONSÁGA
Ha az ahinszát gyakorolod, el kell viselned a sértegetést, rendre utasítást, kritizálást és támadást is. Soha ne gondolj bosszúra, ne akarj másnak ártani, még rendkívüli kihívás esetén sem! Ne táplálj rosszindulatú gondolatokat senkivel szemben! Ne átkozódj! Ne táplálj haragot! Akár életedet is örömmel fel kell tudnod áldozni az Igazság érdekében. A Végső Igazság csak az ahinszán keresztül érhető el.
Az ahinszá a bátorság csúcsa. Az ahinszá nem valósítható meg félelemmentesség nélkül. Az erőszakmentességet gyenge emberek nem gyakorolhatják. Az ahinszá nem való olyasvalakinek, aki szörnyen fél a haláltól, és akiben nincs kitartás és ellenálló erő. Az ahinszá pajzs, de nem a puhányok, hanem az erősek pajzsa. Az ahinszá az erősek viselkedésére jellemző,az erősek fegyvere. Ha valaki megüt egy bottal, nem szabad a szívedben bosszúval vagy rosszindulattal gondolnod a támadódra. Az ahinszá a megbocsátás tökéletesítése.


Emlékezzünk a múlt nagy bölcseinek cselekedeteire!

Dzsajadéva, a Gíta Góvinda szerzője nagy és drága ajándékokat adott ellenségeinek, akik levágták a kezét, és akik őszinte imádságának köszönhetően elérték a muktit (megszabadulás, felszabadulás).
Így szólt: “Ó, Uram! Te muktiban részesítetted ellenségeidet, Rávanát és Kanszát. Miért ne adhatnál muktit most az én ellenségeimnek is?” Egy szent vagy bölcs ember szíve nemes és nagylelkű.


Pavahári Bábá saját kezűleg vitte az edényekkel teli zsákot a rabló után, és így szólt hozzá:” Ó, tolvaj Nárájana! Nem tudtam, hogy látogatásoddal megtisztelted hajlékomat. Kérlek, fogadd el ezeket a dolgokat. ” A tolvaj igencsak megdöbbent. Abban a szent pillanatban felhagyott gonosz szokásaival, és Pavahári Bábá tanítványa lett.
A Dzsajadévához és Pavahári Bábához hasonló szentek nemes cselekedeteire emlékezve neked is az ő elveiket és eszményeiket kell követned.

AZ AHINSZÁ FOKOZATOSAN GYAKORLÁSA
Ha a bosszú és a gyűlölet gondolatai ébrednek elmédben, próbáld meg uralni először a fizikai tested és a beszéded. Ne ejts ki gonosz és durva szavakat! Ne beszélj elítélően! Ne próbálj másoknak ártani! Ha ezt néhány hónapnyi gyakorlás után sikeresen meg tudod tenni, a bosszú gondolatai, amelyek így a külvilágban nem képesek megnyilvánulni, önmaguktól elhalnak. Kezdetben nagyon nehéz az ilyen gondolatokat uralni anélkül, hogy először meg ne próbálnánk a testünk és a beszédünk felett uralmat szerezni.

Először uralkodj a fizikai testeden!

Ha valaki megver, ne szólj egy szót sem! Fojtsd vissza az érzéseidet! Kövesd Jézus Krisztust és hegyi beszédének tanításait! Jézus azt mondta: “Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is!” Ez kezdetben nagyon nehéz. A bosszú régi szanszkárái – “szemet szemért, fogat fogért”, “kölcsönkenyér visszajár” – mind a megtorlásra ösztönöznek. De neked nyugodtan kell várnod. Elmélkedj és meditálj! Végezz vicsárát, vagyis kutasd az Önvaló természetét! Ekkor elméd elcsendesül. Ellenséged, aki eddig nagyon dühös volt rád, szintén lecsillapodik, mivel nem ütközik ellenállásba. Ugyanakkor meglepődik és megrémül, mert te bölcsként állsz előtte. Lassacskán hatalmas erőre teszel szert. Ez lebegjen a szemed előtt! Próbáld magadévá tenni ezt az eszményt, de először csak óvatos lépésekkel. Alkoss világos képet az ahinszáról és annak mérhetetlen előnyeiről!

A tested felett szerzett uralom után tanuld meg uralni a beszédedet is!

Tégy szilárd elhatározást: “Mától nem használok durva szavakat senkivel szemben.” Fogadalmadat százszor meg fogod szegni, de mit számít? Lassan erőre teszel szert. Beszédre ösztönző késztetéseidet tartsd ellenőrzésed alatt! Végezz maunát! Gyakorold a ksamát, vagyis a megbocsátást! Mond magadban: “Az ő lelke gyermeki. Tudatlan, és ezért tette, amit tett. Ez alkalommal szeretnék megbocsátani neki. Mit nyerek azzal, ha én is durván viselkedek vele szemben? Hibázni emberi dolog, megbocsátani isteni erény.” Lassan szüntesd meg az abhimána (büszkeség) érzését! Az abhimána az ember szenvedésének gyökere.

Végül következzenek a gondolataid!

Tartsd féken rosszindulatú gondolataidat! Soha ne is gondolj arra, hogy bárkit megbántasz! Egyetlen Önvaló lakozik mindenkiben. Minden teremtmény az egyetlen Isten megnyilvánulása. Ha mást bántasz, azzal Önmagadat bántod. Ha mást szolgálsz, Önmagadat szolgálod. Szeress mindenkit! Ne gyűlölj senkit! Ne sért meg senkit! Ne árts senkinek, se gondolattal, se szóval, se cselekedettel! Próbáld minden teremtményben Önmagadat látni! Ez előmozdítja az ahinszát.

AZ AHINSZÁ GYAKORLÁSÁNAK JÓTÉTEMÉNYEI
Ha megszilárdultál az ahinszában, szert tettél minden erényre. Az ahinszá a sarokpont; minden erény az ahinszá körül forog. Ahogy minden lábnyom beilleszthető az elefánt lábnyomába, hasonlóképpen minden vallás és erkölcsi szabály az ahinszá szent fogadalmának részévé válik.
Az ahinszá a lélek ereje. A gyűlölet elpárolog a szeretet jelenlétében. Nincs nagyobb hatalom az ahinszánál. Az ahinszá gyakorlása jelentős mértékben fejleszti az akaraterőt, és megszabadít a félelemtől. Aki igaz hittel gyakorolja az ahinszát, az megmozdithatja az egész világot, megszelidítheti a vadállatokat, megnyerheti mindenki szívét, és legyőzheteti ellenségeit. Megtehet és visszájára fordíthat dolgokat. Az ahinszá ereje ezerszer csodálatosabb és kifinomultabb, mint az elektromosságé vagy a mágnesességé.

Az ahinszá törvénye ugyanolyan egzakt és pontos, mint a gravitáció vagy a kohézió törvénye. Alkalmazásának minden intelligens módozatát tudományos alapossággal kell körüljárnod. Ha képes vagy lelkiismeretesen és pontosan használni, csodákat művelhetsz. Képes leszel parancsolni az elemeknek és a természetnek is.

AZ AHINSZÁ EREJE
Az ahinszá ereje nagyobb még az értelem erejénél is. Az értelmet fejleszteni könnyű, a szívet fejleszteni viszont annál nehezebb.

Az ahinszá gyakorlása csodálatos módon fejleszti a szívet.

Aki az ahinszát gyakorolja, hatalmas akaraterőre tesz szert. Jelenlétében megszűnik minden ellenségeskedés – kobra és béka, tehén és tigris, mongúz és kígyó, macska és patkány, farkas és bárány mind meghitt barátságban él együtt. Jelenlétében megszűnik minden viszály. A “megszűnik minden viszály” kifejezés azt jelenti, hogy az összes élőlény – emberek, állatok, madarak és mérges teremtmények – mind félelem nélkül közelítenek a gyakorlóhoz, és nem bántják őt. Jelenlétében ellenséges természetük semmivé lesz. A patkány és a macska, a kígyó és a mongúz, illetve más olyan teremtmények, melyek természetüknél fogva egymás ellenségei, az ahinszában megszilárdult jógi jelenlétében felhagynak egymás iránti ellenségeskedésükkel. Az oroszlánok és a tigrisek soha nem bántanák őt. Egy ilyen jógi képes parancsolni az oroszlánnak és a tigrisnek, és ők engedelmeskednek neki. Ez a bhúta sziddhi, mely az ahinszá gyakorlásával érhető el.
Az ahinszá gyakorlása végső fokon az egység, az élet egységének felismerésében, illetve az advaita bölcsességéből fakadó tudatosságban éri el tetőpontját.Forrás: Szvámi Sivananada: Utak a boldogsághoz
Tanítások az élet céljáról és elérésének módjairól


Santosha Segítő tér:

  • Jóga tiszta forrásból
  • Tradícionális jógaórák 
  • Hatha jóga alaptanfolyam kezdőknek